افزایش اسکن افق فکری با استفاده از سناریوهای پیش از توسعه: تجزیه و تحلیل عمل جاری و مشخص کردن یک بهبود فرایند برای شناسایی سیگنال های ضعیف مهم

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
75
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Horizon scanning Scenario planning Weak signals
کلمات کلیدی :
اسکن افق، برنامه ریزی سناریو، سیگنال های ضعیف
عنوان فارسی :

افزایش اسکن افق فکری با استفاده از سناریوهای پیش از توسعه: تجزیه و تحلیل عمل جاری و مشخص کردن یک بهبود فرایند برای شناسایی سیگنال های ضعیف مهم

عنوان انگلیسی :

Enhancing horizon scanning by utilizing pre-developed scenarios: Analysis of current practice and specification of a process improvement to aid the identification of important ‘weak signals’

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517300707
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.08.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 75

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Horizon scanning Scenario planning Weak signals

کلمات کلیدی : اسکن افق، برنامه ریزی سناریو، سیگنال های ضعیف

عنوان فارسی : افزایش اسکن افق فکری با استفاده از سناریوهای پیش از توسعه: تجزیه و تحلیل عمل جاری و مشخص کردن یک بهبود فرایند برای شناسایی سیگنال های ضعیف مهم

عنوان انگلیسی : Enhancing horizon scanning by utilizing pre-developed scenarios: Analysis of current practice and specification of a process improvement to aid the identification of important ‘weak signals’

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517300707چکیده انگلیسی
This paper documents the Intuitive Logics scenario planning process and its relationship with horizon scanning activity in order to evaluate the separate and joint usefulness of these methods for anticipating the future. The specific objectives of this paper are to: (i) identify and differentiate scenario planning and horizon scanning methodologies (ii) discuss & evaluate their analytic underpinnings, and (iii) critically appraise their separate and combined value and effectiveness in relation to enhancing organizational preparedness for the future. Our analysis culminates with specifications to (iv) enhance the identification of ‘weak signals' in Horizon Scanning by utilizing a systematically broadened range of both negatively-valenced and positively-valenced scenario storylines.

چکیده فارسی
در این مقاله، فرایند برنامه ریزی سنوات منطقی شهودی و ارتباط آن با فعالیت اسکن افق فکری به منظور ارزیابی سودمندی جداگانه و مشترک این روش ها برای پیش بینی آینده، مورد استفاده قرار می گیرد. اهداف خاص این مقاله عبارتند از: (1) شناسایی و تشخیص برنامه ریزی سناریو و روش های اسکن افق فکری(ii) بررسی و ارزیابی مبانی تحلیلی آنها و (iii) ارزش گذاری و اثربخشی جداگانه و ترکیبی آنها در رابطه با افزایش آمادگی سازمانی برای آینده. تجزیه و تحلیل ما با مشخصه هایی به (iv) شناسایی "سیگنال های ضعیف" در اسکن افق های فکری را با استفاده از طیف گسترده ای از سناریوهای منفی و گزینش سناریو مثبت، افزایش می دهد.

موضوعات مقاله