رتبه بندی زیست محیطی و عملکرد مالی: تجزیه و تحلیل شرکت ها در زنجیره تامین مواد غذایی و آشامیدنی ایالات متحده

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
80
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Green practices Environmental performance Supply chain Hospitality industry Multidimensional scaling
کلمات کلیدی :
شیوه های سبز، عملکرد محیط زیست، زنجیره تامین، صنعت هتلداری، مقیاس چند بعدی
عنوان فارسی :

رتبه بندی زیست محیطی و عملکرد مالی: تجزیه و تحلیل شرکت ها در زنجیره تامین مواد غذایی و آشامیدنی ایالات متحده

عنوان انگلیسی :

Environmental rankings and financial performance: An analysis of firms in the US food and beverage supply chain

ژورنال :
Tourism Management Perspectives
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973615000203
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.02.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 80

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Green practices Environmental performance Supply chain Hospitality industry Multidimensional scaling

کلمات کلیدی : شیوه های سبز، عملکرد محیط زیست، زنجیره تامین، صنعت هتلداری، مقیاس چند بعدی

عنوان فارسی : رتبه بندی زیست محیطی و عملکرد مالی: تجزیه و تحلیل شرکت ها در زنجیره تامین مواد غذایی و آشامیدنی ایالات متحده

عنوان انگلیسی : Environmental rankings and financial performance: An analysis of firms in the US food and beverage supply chain

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973615000203



چکیده انگلیسی
This research examined the financial–environmental performance of firms in the US food and beverage supply chain. Findings suggest that firms can be classified into four distinct environmental–financial categories: those that excel on environmental initiatives and perform well financially; those that perform poorly on both initiatives; those that perform admirably financially but poorly on environmental initiatives and; those that perform admirably on environmental initiatives but poorly financially. Overall, firms with higher environmental rankings tended to perform better financially than those ranked lower.

چکیده فارسی
این تحقیق، عملکرد اقتصادی و محیطی شرکت ها در زنجیره تامین مواد غذایی و آشامیدنی ایالات متحده را مورد بررسی قرار داد. یافته ها نشان می دهد که شرکت ها را می توان به چهار دسته متمایز محیط زیست مالی تقسیم کرد: کسانی که بر طرح های زیست محیطی چشم پوشی می کنند و از لحاظ مالی خوب عمل می کنند؛ کسانی که در هر دو طرح ضعیف عمل می کنند؛ کسانی که از لحاظ مالی قابل قبول هستند، اما در پروژه های زیست محیطی ضعیف هستند؛ کسانی که از ابتکارات زیست محیطی به نحو قابل توجهی برخوردارند، اما به لحاظ مالی بدی ندارند. به طور کلی، شرکت هایی با رتبه بندی بالاتر محیط زیست تمایل دارند که از لحاظ مالی بهتر از رتبه های پایین تر باشند.

موضوعات مقاله