مدیریت زنجیره تامین در صنعت غذاهای دریایی: رویکردهای گذشته، حال و آینده

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
108
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Seafood Cleaner production Supply chain management Life cycle assessment Resource use
کلمات کلیدی :
تولید تمیز کننده دریایی، مدیریت زنجیره تامین، ارزیابی چرخه زندگی، استفاده از منابع
عنوان فارسی :

مدیریت زنجیره تامین در صنعت غذاهای دریایی: رویکردهای گذشته، حال و آینده

عنوان انگلیسی :

Environmental supply chain management in the seafood industry: past, present and future approaches

ژورنال :
Journal of Cleaner Production
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614012979
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.11.079
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 108

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Seafood Cleaner production Supply chain management Life cycle assessment Resource use

کلمات کلیدی : تولید تمیز کننده دریایی، مدیریت زنجیره تامین، ارزیابی چرخه زندگی، استفاده از منابع

عنوان فارسی : مدیریت زنجیره تامین در صنعت غذاهای دریایی: رویکردهای گذشته، حال و آینده

عنوان انگلیسی : Environmental supply chain management in the seafood industry: past, present and future approaches

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614012979چکیده انگلیسی
This review discusses and analyses previous results in identification, development and implementation of cleaner production strategies within the seafood industry. The relevant peer reviewed articles were identified from a structured keyword search and analysed by both supply chain stage (capture and aquaculture, transport, processing, storage and retail), and examination of the cleaner production strategies implemented. Results found entities along the seafood supply chain generally worked separately to improve cleaner production processes and outputs to grow their own businesses. Whilst this approach can be beneficial, it ignores the broader cleaner production potential benefits gained when applied across multiple supply chain entities. The most effective cleaner production strategies for improved environmental performance in each sector of the supply chain were identified with the potential to reduce unnecessary handling, energy usage, storage costs and waste production. To ensure the greatest reduction in environmental impact, a whole of supply chain management system that incorporates life cycle assessment modelling is recommended.

چکیده فارسی
این بررسی در مورد نتایج قبلی در شناسایی، توسعه و اجرای استراتژی های تولید پاکیزه در صنعت غذاهای دریایی بحث و تحلیل می کند. مقالات مربوطه مورد بررسی قرار گرفته توسط جستجوی کلمه کلیدی ساخت یافته و تجزیه و تحلیل شده توسط هر مرحله زنجیره تامین (ضبط و آبزی پروری، حمل و نقل، پردازش، ذخیره سازی و خرده فروشی)، و بررسی استراتژی های تولید تمیز اجرا شده است. نتایج نشان داد که نهادهای زنجیره تامین غذاهای دریایی معمولا به طور جداگانه کار می کنند تا فرایندهای تولید پاکیزه را بهبود بخشیده و تولیدات خود را افزایش دهند. در حالی که این رویکرد می تواند سودمند باشد، مزایای بالقوه تولید پاک کننده بیشتر به دست می آید که در سراسر نهادهای زنجیره تامین مختلف کاربرد داشته باشد. موثرترین استراتژی های تولید پاک کننده برای بهبود عملکرد محیطی در هر بخش از زنجیره تامین با پتانسیل کاهش ضایعات غیر ضروری، مصرف انرژی، هزینه های ذخیره سازی و تولید زباله مشخص شد. برای اطمینان از بیشترین کاهش اثرات زیست محیطی، یک کل سیستم مدیریت زنجیره تامین که مدلسازی ارزیابی چرخه زندگی را شامل می شود توصیه می شود.

موضوعات مقاله