تطبیق قومی در بازار سرمایه ریسک ایالات متحده

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
58
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Venture capital Ethnic matching
کلمات کلیدی :
سرمایه ریسک ، تطبیق قومی
عنوان فارسی :

تطبیق قومی در بازار سرمایه ریسک ایالات متحده

عنوان انگلیسی :

Ethnic matching in the U.S. venture capital market

ژورنال :
Journal of Business Venturing
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902614000871
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.09.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 58

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Venture capital Ethnic matching

کلمات کلیدی : سرمایه ریسک ، تطبیق قومی

عنوان فارسی : تطبیق قومی در بازار سرمایه ریسک ایالات متحده

عنوان انگلیسی : Ethnic matching in the U.S. venture capital market

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883902614000871چکیده انگلیسی
We document the role of entrepreneurial founder and venture capital (VC) partner co-ethnicity in shaping investment relationships. Co-ethnicity increases the likelihood that a VC firm invests in a company. Conditional on investment, co-ethnicity strengthens the degree of involvement by raising the likelihood of VC board of director involvement and increasing the size and scope of investment. These results are consistent with trust and social-network based mechanisms. Shared ethnicity in our sample is associated with worse investment outcomes as measured by investment liquidity, however, which our results suggest might stem from looser screening and/or corporate governance.

چکیده فارسی
ما نقش سرمایه گذار کارآفرینی و سرمایه گذاری مالی (VC) را در شکل دهی روابط سرمایه گذاری در قفقاز نشان می دهیم. همتایی بودن احتمال شرکت VC را در یک شرکت افزایش می دهد. مشروط بر سرمایه گذاری، قومیتی باعث افزایش میزان مشارکت می شود، با افزایش احتمال ورود هیئت مدیره VC و افزایش اندازه و دامنه سرمایه گذاری است . این نتایج سازگار با اعتماد و مکانیسم مبتنی بر شبکه اجتماعی است. قومیت مشترک در نمونه ما با نتایج بدست آمده از سرمایه گذاری که با نقدینگی سرمایه گذاری می شود، مرتبط است، اما نتایج ما نشان می دهد که ممکن است ناشی از غربالگری آزادتر و یا مدیریت شرکت باشد.

موضوعات مقاله