ارزیابی گزینه های درآمد حمل و نقل در سطح دولت

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
93
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Transportation funding policy Revenue generation Multi-criteria analysis Evaluation Decision making Scenario analysis
کلمات کلیدی :
سیاست های تامین مالی حمل و نقل، تولید درآمد، تجزیه و تحلیل چند معیاره، ارزیابی تصمیم گیری، تجزیه و تحلیل سناریو
عنوان فارسی :

ارزیابی گزینه های درآمد حمل و نقل در سطح دولت

عنوان انگلیسی :

Evaluating state level transportation revenue alternatives

ژورنال :
Case Studies on Transport Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X17301694
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cstp.2017.06.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 93

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Transportation funding policy Revenue generation Multi-criteria analysis Evaluation Decision making Scenario analysis

کلمات کلیدی : سیاست های تامین مالی حمل و نقل، تولید درآمد، تجزیه و تحلیل چند معیاره، ارزیابی تصمیم گیری، تجزیه و تحلیل سناریو

عنوان فارسی : ارزیابی گزینه های درآمد حمل و نقل در سطح دولت

عنوان انگلیسی : Evaluating state level transportation revenue alternatives

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X17301694چکیده انگلیسی
Numerous studies have investigated the state of transportation funding in US states and forecasted a significant funding deficiency. Reasons for this include the lack of political will to increase the rates of fuel taxes, the loss in purchasing power of the fuel tax due to inflation, and the reduction in revenue due to increased use of alternative fuel vehicles. Possible options to generate the additional revenue to fill this funding gap range from modifying existing taxes and fees to implementing new revenue sources. However, determining what to do and offering policy recommendations can be challenging and may vary from jurisdiction to jurisdiction. The authors’ critical review of the methods used by earlier studies that evaluate revenue generation strategies at the state level reveals a lack of systematic analysis. In response, the authors propose the use of a systematic multi-criteria analysis (MCA) as a better decision support tool. The MCA is argued to be an improvement over current methods because the best funding strategy depends not only on revenue generation but also on other parameters such as fairness and ease of implementation. To support the argument, the authors conduct a comprehensive multi-criteria evaluation of transportation revenue generation alternatives for the State of Texas. The authors’ criteria system provides a better platform for including the priorities of stakeholders and policy makers at different levels. Including an outranking method such as PROMETHEE and a scenario analysis, the evaluation becomes more objective and more transparent. This enables the decision makers to more effectively compare the competing objectives of different alternatives. The authors discuss the drawbacks of the recent transportation funding decisions made by the Texas Legislature and highlight how the systematic evaluation can improve decision making. The authors recommend that states follow the systematic evaluation of funding options described in this paper, which can provide policy makers and the public a better understanding of the pros and cons of the funding options thereby helping them to select the most suitable funding strategy.

چکیده فارسی
مطالعات متعدد به بررسی وضعیت بودجه حمل و نقل در ایالات متحده پرداختند و کمبود بودجه قابل توجهی را پیش بینی کردند. دلایل این امر عبارتند از عدم وجود اراده سیاسی برای افزایش نرخ مالیات سوخت، از دست دادن قدرت خرید مالیات بر سوخت به دلیل تورم و کاهش درآمد ناشی از افزایش استفاده از وسایل نقلیه سوخت جایگزین. گزینه های احتمالی برای تولید درآمد اضافی برای پر کردن این شکاف بودجه از تغییر مالیات و هزینه های موجود برای اجرای منابع درآمد جدید. با این حال، تعیین اینکه چه کاری باید انجام شود و پیشنهادات سیاستی ارائه دهیم می تواند چالش برانگیز باشد و ممکن است از نظر قانونی به صلاحیت متفاوت باشد. بازنگری انتقادی نویسندگان از روش های مورد استفاده در مطالعات قبلی که راهبردهای تولید درآمد را در سطح دولتی ارزیابی می کنند، نشان دهنده کمبود تحلیل سیستماتیک است. در پاسخ، نویسندگان پیشنهاد استفاده از تجزیه و تحلیل چند معیار سیستماتیک (MCA) را به عنوان ابزار پشتیبانی بهتر تصمیم می دهند. MCA استدلال می کند که پیشرفت در روش های فعلی است، زیرا بهترین استراتژی تامین مالی بستگی دارد نه تنها به تولید درآمد بلکه همچنین بر پارامتر های دیگر نظیر انصاف و سهولت اجرای. برای حمایت از این بحث، نویسندگان ارزیابی جامع چند معیار از گزینه های تولید درآمد حمل و نقل برای دولت تگزاس انجام شده است. سیستم معیارهای نویسندگان یک پلتفرم بهتر را برای تدوین اولویت های ذینفعان و سیاست گذاران در سطوح مختلف فراهم می کند. از جمله یک روش فوق العاده مانند PROMETHEE و یک تجزیه و تحلیل سناریو، ارزیابی بیشتر و شفاف تر می شود. این به تصمیم گیرندگان اجازه می دهد که اهداف رقابتی گزینه های مختلف را بهتر مقایسه کنند. نویسندگان نقاط ضعف تصمیمات اخیر مربوط به بودجه حمل و نقل را که توسط مجلس قانونگذاری تگزاس تهیه شده است، مورد بررسی قرار می دهند و مشخص می کنند چگونه ارزیابی سیستماتیک می تواند تصمیم گیری را بهبود بخشد. نویسندگان توصیه می کنند که دولت ها از ارزیابی سیستماتیک گزینه های مالی که در این مقاله شرح داده شده است، پیروی می کنند که می تواند سیاستگذاران و عموم مردم را در درک بهتر از مزایا و معایب گزینه های تأمین مالی کمک کند تا آنها را برای انتخاب مناسبترین استراتژی تامین مالی انتخاب کنند.

موضوعات مقاله