ارزیابی مدیریت استراتژیک در کسب و کار با مطالعه موردی AHP : وسایل خانگی پارس

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
19
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Management Analytical Hierarchy Process (AHP) Strategic Management Business
کلمات کلیدی :
فرایند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)، مدیریت استراتژیک، کسب و کار
عنوان فارسی :

ارزیابی مدیریت استراتژیک در کسب و کار با مطالعه موردی AHP : وسایل خانگی پارس

عنوان انگلیسی :

Evaluation of Strategic Management in Business with AHP Case Study: PARS House Appliance

ژورنال :
Procedia Economics and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116300119
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30011-9
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 19

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Management Analytical Hierarchy Process (AHP) Strategic Management Business

کلمات کلیدی : فرایند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP)، مدیریت استراتژیک، کسب و کار

عنوان فارسی : ارزیابی مدیریت استراتژیک در کسب و کار با مطالعه موردی AHP : وسایل خانگی پارس

عنوان انگلیسی : Evaluation of Strategic Management in Business with AHP Case Study: PARS House Appliance

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116300119چکیده انگلیسی
A new business is simply a collection of ideas. It rests on a set of beliefs that the new organization can offer some products or services to some customers, in some geographic scopes, using some type of technology, at a profitable price. As a business grows, owners or managers find it necessary to revise the founding set of beliefs, but those original ideas usually are reflected in the revised statements of vision and mission. In this paper, we present the strategies in which organizations could use to develop resource management and analyzing business situations. Consequently, the best strategy have been chosen with Analytical Hierarchy process (AHP). In PARS household appliance Cost leadership was chosen by AHP process and they decided to focus on this strategy to improve their situation in market.

چکیده فارسی
یک کسب و کار جدید به سادگی مجموعه ای از ایده ها است. این بر پایهی اعتقادات استوار است که سازمان جدید میتواند برخی از محصولات یا خدمات را برای بعضی از مشتریان در برخی مناطق جغرافیایی، با استفاده از نوعی تکنولوژی، با قیمت سودآور عرضه کند. به عنوان یک کسب و کار رشد می کند، صاحبان یا مدیران لازم است که مجموعه ای از باورها را تجدید نظر کنند، اما این ایده های اصلی معمولا در دیدگاه های تجدید نظر شده بینش و مأموریت منعکس شده است. در این مقاله، ما استراتژی هایی را که سازمان ها می توانند برای توسعه مدیریت منابع و تجزیه و تحلیل وضعیت های تجاری استفاده کنند، ارائه می دهند. در نتیجه، بهترین استراتژی با روش سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) انتخاب شده است. در لوازم خانگی پارس رهبری هزینه توسط AHP انتخاب شده و تصمیم گرفتند بر روی این استراتژی تمرکز کنند تا موقعیت خود را در بازار بهبود بخشند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000