پایداری رویداد و خط مشی حمل و نقل: یک تجزیه و تحلیل خوشه ای مبتنی بر مدل برای مقایسه میان رویدادهای مشخص

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
166
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Event sustainability Festival Triple bottom line Sustainable transportation Sustainable mobility Model-based clustering Finite mixture model
کلمات کلیدی :
پایداری رویداد، فستیوال سه گانه پایین، حمل و نقل پایدار، تحرک پایدار، خوشه بندی مبتنی بر مدل، مدل ترکیبی محدود
عنوان فارسی :

پایداری رویداد و خط مشی حمل و نقل: یک تجزیه و تحلیل خوشه ای مبتنی بر مدل برای مقایسه میان رویدادهای مشخص

عنوان انگلیسی :

Event sustainability and transportation policy: A model-based cluster analysis for a cross-comparison of hallmark events

ژورنال :
Tourism Management Perspectives
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221197361730079X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.07.020
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 166

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Event sustainability Festival Triple bottom line Sustainable transportation Sustainable mobility Model-based clustering Finite mixture model

کلمات کلیدی : پایداری رویداد، فستیوال سه گانه پایین، حمل و نقل پایدار، تحرک پایدار، خوشه بندی مبتنی بر مدل، مدل ترکیبی محدود

عنوان فارسی : پایداری رویداد و خط مشی حمل و نقل: یک تجزیه و تحلیل خوشه ای مبتنی بر مدل برای مقایسه میان رویدادهای مشخص

عنوان انگلیسی : Event sustainability and transportation policy: A model-based cluster analysis for a cross-comparison of hallmark events

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221197361730079Xچکیده انگلیسی
Transportation is one of the main topics in the wide-ranging theme of event sustainability. The aim of this article is to make a contribution towards the evaluation of the sustainable transportation policies implemented by the organizers of hallmark events, to establish an accurate and objective methodology for a cross-comparison. The organizers, policy makers and the host community are the main stakeholders interested in an evaluation of the degree of sustainability implicit in the mobility policy of an event. A non-hierarchical model-based clustering is performed, using a sample of periodical Italian hallmark events, and then examined to determine whether there is a difference in the distribution of a selection of auxiliary variables among the clusters. The results show that neither visitor number, nor the number of inhabitants in the host city, is associated with the cluster membership. However, the theme of the event appears to be associated with the estimated partition.

چکیده فارسی
حمل و نقل یکی از موضوعات اصلی در موضوع وسیع تمیز کردن رویداد است. هدف این مقاله، کمک به ارزیابی سیاست های حمل و نقل پایدار است که توسط سازمان دهندگان رویدادهای برجسته انجام شده است، برای ایجاد یک روش دقیق و عینی برای مقابله با مقیاس. سازماندهندگان، سیاستگذاران و جامعه میزبان ذینفعان اصلی هستند که علاقه مند به ارزیابی میزان پایداری که در سیاست تحرک یک رویداد ذکر شده است. خوشه بندی مبتنی بر مدل سلسله مراتبی با استفاده از نمونه ای از رویدادهای مشخص نشانه های ایتالیایی انجام می شود و سپس برای بررسی اینکه آیا توزیع یک انتخاب متغیرهای کمکی میان خوشه ها، بررسی شده است، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که نه تعداد بازدید کننده، و نه تعداد ساکنان در شهر میزبان، با عضویت در خوشه ارتباط دارد. با این حال، موضوع رویداد به نظر می رسد با پارتیشن تخمینی مرتبط است.

موضوعات مقاله