انتخاب و بررسی گزینه های مدیریتی : نقش ایجاد ارزش و ارزش گذاردن در برون سپاری استراتژیک

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
123
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
عنوان فارسی :

انتخاب و بررسی گزینه های مدیریتی : نقش ایجاد ارزش و ارزش گذاردن در برون سپاری استراتژیک

عنوان انگلیسی :

Examining Managerial Preferences and Choices: The Role of Value Creation and Value Appropriation Drivers in Strategic Outsourcing

ژورنال :
Long Range Planning
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630115000989
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.lrp.2015.12.022
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 123

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی :

کلمات کلیدی :

عنوان فارسی : انتخاب و بررسی گزینه های مدیریتی : نقش ایجاد ارزش و ارزش گذاردن در برون سپاری استراتژیک

عنوان انگلیسی : Examining Managerial Preferences and Choices: The Role of Value Creation and Value Appropriation Drivers in Strategic Outsourcing

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630115000989



چکیده انگلیسی
A significant volume of research examines value creation (total value created in a given relational transaction between two or more firms) and value appropriation (level of value the focal firm captures) as two major components managers examine when considering the outsourcing choice. However, scholars have paid far less attention to the trade-offs managers of a focal firm make when they consider the total value an outsourcing choice creates and the value they expect the firm to capture. In a study of 1,728 decisions made by 72 managers with outsourcing experience, we examine how managers distribute importance (i.e., utility) between these two important value components, and whether or not heterogeneity exists in managerial preference models. Our analysis finds that managers’ expectation about the total value an outsourcing engagement will create has a positive influence on the decision to outsource. Moreover, the level of value managers expect to appropriate strengthens this relationship when the value an outsourcing engagement creates involves shared investments in resources and capabilities. We also find significant idiosyncrasy in managerial preference models. In several cases, the characteristics of the decision maker explain a large portion of the variance in the decision to outsource.

چکیده فارسی
حجم قابل توجهی از تحقیقات، ایجاد ارزش را بررسی می کند (ارزش کل ایجاد شده در یک معامله ارتباطی معین بین دو یا چند شرکت) و تخصیص ارزش (سطح ارزش شرکت های کانتینری)، به عنوان دو مدیر اجرایی مهم در هنگام انتخاب برون سپاری مورد بررسی قرار می گیرد. با این حال، محققان توجه کمتری به مدیران شرکت کننده در یک شرکت کانتی ایجاد کرده اند، زمانی که ارزش کل ارزش انتخاب برون سپاری را تعیین می کنند و ارزش آنها را که انتظار می رود شرکت را جذب کند. در مطالعه ای که از 728 تصمیم گرفته شده توسط 72 مدیر با تجربه برون سپاری گرفته شده است، ما بررسی می کنیم که چگونه مدیران اهمیت (یعنی ابزار) را میان این دو مولفه ارزشمند مهم توزیع می کنند و اینکه آیا در مدل های ترجیحی مدیریتی وجود دارد یا خیر. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که انتظارات مدیران در مورد ارزش کل یک فرایند جذب خارجی، تأثیر مثبتی بر تصمیم گیری برون سپاری دارد. علاوه بر این، سطح مدیران ارزش انتظار می رود که این رابطه را تقویت کند، زمانی که ارزش ایجاد تعامل با برون سپاری شامل سرمایه گذاری مشترک در منابع و توانایی ها می شود. همچنین در مدل های ترجیحی مديريت، مشخص می شود. در چند مورد، ویژگی های تصمیم گیرنده بخش بزرگی از واریانس در تصمیم به خارج از سایت را توضیح می دهد.

موضوعات مقاله