رویکرد مورد انتظار برای ارزیابی قابلیت حمل و نقل چند منظوره از نفت خام در شرق کانادا

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
37
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Oil spill Environmental cost Societal risk Railroad transportation Marine transportation Risk assessment
کلمات کلیدی :
نفت خام، هزینه محیط زیست، ریسک اجتماعی، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل دریایی، ارزیابی ریسک
عنوان فارسی :

رویکرد مورد انتظار برای ارزیابی قابلیت حمل و نقل چند منظوره از نفت خام در شرق کانادا

عنوان انگلیسی :

An expected consequence approach to assessing the viability of multimodal transportation of crude oil in eastern Canada

ژورنال :
Case Studies on Transport Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X17301359
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cstp.2017.05.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 37

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Oil spill Environmental cost Societal risk Railroad transportation Marine transportation Risk assessment

کلمات کلیدی : نفت خام، هزینه محیط زیست، ریسک اجتماعی، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل دریایی، ارزیابی ریسک

عنوان فارسی : رویکرد مورد انتظار برای ارزیابی قابلیت حمل و نقل چند منظوره از نفت خام در شرق کانادا

عنوان انگلیسی : An expected consequence approach to assessing the viability of multimodal transportation of crude oil in eastern Canada

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213624X17301359چکیده انگلیسی
The refineries in eastern Canada depend primarily on the marine networks to meet their crude demand. This exclusive reliance on a single mode results in overloaded marine networks, which in turn increases the associated risk for oil spills and relevant environmental costs. This paper considers the geography of the region, and investigates the viability of using marine-railroad multimodal combination to move shipments in the region. The most popular measure of risk viz., expected consequence is used to analyze a case study in eastern Canada, and to arrive at an affirmative conclusion. However, given the dearth of a comprehensive empirical dataset, one needs to exercise caution in making deductions.

چکیده فارسی
پالایشگاه ها در شرق کانادا عمدتا به شبکه های دریایی وابسته هستند تا تقاضای خام خود را تامین کنند. این وابستگی منحصر به فرد در یک حالت تنها موجب افزایش شبکه های دریایی می شود که به نوبه خود باعث افزایش خطر نشت نفت و هزینه های مربوط به محیط زیست می شود. این مقاله جغرافیای منطقه را مورد بررسی قرار می دهد و به بررسی قابلیت استفاده از ترانزیت ترکیبی دریایی و راه آهن برای انتقال محموله ها در منطقه می پردازد. مهمترین معیار ریسک یعنی نتیجه مورد انتظار برای تجزیه و تحلیل یک مطالعه موردی در شرق کانادا و نتیجه گیری مثبت است. با این حال، با توجه به کمبود مجموعه داده های تجربی جامع، نیاز به احتیاط در کسر هزینه ها وجود دارد.

موضوعات مقاله