بازده مورد انتظار و ارزیابی شرکت های خصوصی و دولتی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
31
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Real investment Systematic risk Mispricing q theory Investment returns Cost of capital Private firms Public firms
کلمات کلیدی :
سرمایه گذاری واقعی، ریسک سیستماتیک، نظریه قیمت گذاری غیرمستقیم، بازده سرمایه گذاری، هزینه سرمایه، شرکت های خصوصی، شرکت های دولتی
عنوان فارسی :

بازده مورد انتظار و ارزیابی شرکت های خصوصی و دولتی

عنوان انگلیسی :

The expected returns and valuations of private and public firms

ژورنال :
Journal of Financial Economics
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X16000295
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.01.023
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 31

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Real investment Systematic risk Mispricing q theory Investment returns Cost of capital Private firms Public firms

کلمات کلیدی : سرمایه گذاری واقعی، ریسک سیستماتیک، نظریه قیمت گذاری غیرمستقیم، بازده سرمایه گذاری، هزینه سرمایه، شرکت های خصوصی، شرکت های دولتی

عنوان فارسی : بازده مورد انتظار و ارزیابی شرکت های خصوصی و دولتی

عنوان انگلیسی : The expected returns and valuations of private and public firms

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X16000295چکیده انگلیسی
Characteristics play a similar role in describing returns in private firms as in public firms. This evidence suggests a causal effect of optimal investment underlying the role of characteristics, as private firms do not have stock prices to over- or under-react on. Common factor models largely describe the cross section of investment returns of both types of firms, suggesting that the common factors are likely aggregate risk factors. Finally, the cost of capital and firm valuations are similar across private and public firms.

چکیده فارسی
خصوصیات در توصیف بازدهی در شرکت های خصوصی مانند شرکت های دولتی نقش مشابهی ایفا می کنند. این شواهد نشان می دهد که اثر علمی سرمایه گذاری بهینه ای که نقش ویژگی ها را تحت تأثیر قرار می دهد، به این دلیل که شرکت های خصوصی قیمت سهام را به طور واکنش نشان نمی دهند. مدلهای فاکتورهای مشترک، بخش عمده بازده سرمایه گذاری هر دو نوع شرکت را توصیف می کنند، که نشان می دهد عوامل مشترک احتمالا عوامل خطر مشترک هستند. سرانجام، هزینه سرمایه گذاری و ارزیابی شرکت ها در بین شرکت های خصوصی و دولتی مشابه است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی