ابر کارشناس : یک چارچوب مبتنی بر ابر برای به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت‌های منابع انسانی

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
18
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
124
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Expert Cloud Human resource Cloud computing Human knowledge Knowledge sharing
کلمات کلیدی :
کارشناس ابر، منابع انسانی، محاسبات ابر، دانش انسانی، اشتراک دانش
عنوان فارسی :

ابر کارشناس : یک چارچوب مبتنی بر ابر برای به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت‌های منابع انسانی

عنوان انگلیسی :

Expert Cloud: A Cloud-based framework to share the knowledge and skills of human resources

ژورنال :
Computers in Human Behavior
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215000138
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 124

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Expert Cloud Human resource Cloud computing Human knowledge Knowledge sharing

کلمات کلیدی : کارشناس ابر، منابع انسانی، محاسبات ابر، دانش انسانی، اشتراک دانش

عنوان فارسی : ابر کارشناس : یک چارچوب مبتنی بر ابر برای به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت‌های منابع انسانی

عنوان انگلیسی : Expert Cloud: A Cloud-based framework to share the knowledge and skills of human resources

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215000138چکیده انگلیسی
Human resources (HRs) as the most important asset of any organizations play a significant role in their success; but, HR virtualization and sharing her/his knowledge and skills was not studied in detail. In this paper, we present a new framework named Expert Cloud to enable the Cloud users for requesting the human expertise and skills without any knowledge of their location and to share the skill, knowledge and experiences of HRs. Also, we analyze, design and implement the Expert Cloud employing Internet infrastructures and Cloud computing concepts. The results show that the Expert Cloud improves the HR utilization, decreases customer response time and task completion time in order to achieve high level of customers’ satisfaction and better performance of HR in organization. We conclude the paper with some suggestions for future researches and practices.

چکیده فارسی
منابع انسانی (HRs) به عنوان مهمترین دارایی هر سازمان نقش مهمی در موفقیت آنها دارد. اما، مجازی سازی منابع انسانی و به اشتراک گذاشتن دانش و مهارت هایش در جزئیات مورد مطالعه قرار نگرفت. در این مقاله، ما یک چارچوب جدیدی به نام Expert Cloud ارائه می کنیم تا کاربران Cloud را برای درخواست مهارت و مهارت انسانی بدون هیچ گونه دانش از مکان خود و به اشتراک گذاشتن مهارت، دانش و تجارب منابع انسانی، به اشتراک بگذاریم. همچنین، ما تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی ابر کارشناس با استفاده از زیرساخت های اینترنت و مفاهیم محاسبات ابر. نتایج نشان می دهد که کارشناس ابر بهبود بهره وری HR، زمان پاسخ مشتری و زمان اتمام کار را کاهش می دهد به منظور دستیابی به سطح بالایی از رضایت مشتری و عملکرد بهتر HR در سازمان است. مقاله را با برخی پیشنهادها برای تحقیقات و شیوه های آینده به پایان می رسانیم.

موضوعات مقاله