بررسی پویایی اداره مدیریت پروژه و هماهنگ سازی مدیریت نمونه کارها: یک لنز معمولی

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
16
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
94
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
PMO; PfM; Organizational capability; Co-evolution; Routines; Process theories of change; Dynamic equilibrium; Eigen behavior
کلمات کلیدی :
PMO؛ PfM؛ قابلیت سازمانی؛ همکاری تکامل؛ کارهای روزمره؛ نظریه های فرایند تغییر؛ تعادل دینامیک؛ رفتار خاص
عنوان فارسی :

بررسی پویایی اداره مدیریت پروژه و هماهنگ سازی مدیریت نمونه کارها: یک لنز معمولی

عنوان انگلیسی :

Exploring the dynamics of project management office and portfolio management co-evolution: A routine lens

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316304483
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.04.017
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 94

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : PMO; PfM; Organizational capability; Co-evolution; Routines; Process theories of change; Dynamic equilibrium; Eigen behavior

کلمات کلیدی : PMO؛ PfM؛ قابلیت سازمانی؛ همکاری تکامل؛ کارهای روزمره؛ نظریه های فرایند تغییر؛ تعادل دینامیک؛ رفتار خاص

عنوان فارسی : بررسی پویایی اداره مدیریت پروژه و هماهنگ سازی مدیریت نمونه کارها: یک لنز معمولی

عنوان انگلیسی : Exploring the dynamics of project management office and portfolio management co-evolution: A routine lens

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316304483چکیده انگلیسی
This paper addresses a recurrent topic of organizational project management (OPM) research: Project Management Offices (PMOs) are perceived to be instrumental in implementing strategy through portfolios of projects, but empirical evidence also shows that PMOs are often short-lived and their value is hard to quantify. We argue that an explanation may lie in the processes of co-evolution that PMOs undergo over time in interaction with organizational capabilities and context. We adopt an innovative research frame in the context of OPM research, using process theories of change and routines as a lens to investigate the co-evolution of PMO and Portfolio Management. A conceptual framework is suggested and we use an empirical case study to test and refine it. We discuss the theoretical implications of the findings and highlight the contributions made in supporting, adding, articulating and contrasting extant literature. We conclude the paper underlining paths for further researches.

چکیده فارسی
این مقاله به یک موضوع مکرر تحقیق در مورد مدیریت پروژه های سازمان (OPM) اشاره می کند: ادارات مدیریت پروژه (PMOs) به عنوان یک ابزار در اجرای استراتژی از طریق اوراق بهادار پروژه ها شناخته شده اند، اما شواهد تجربی نیز نشان می دهد که PMOs اغلب کوتاه مدت هستند و ارزش آنها سخت کوشی کردن ما استدلال می کنیم که توضیح ممکن است در فرآیندهای هماهنگ سازی باشد که PMO در طول تعامل با توانایی ها و زمینه های سازمانی تحت تاثیر قرار می گیرد. ما یک چارچوب تحقیق نوآورانه در زمینه تحقیق OPM، با استفاده از نظریه های فرایند تغییر و روال به عنوان یک لنز برای بررسی همکاری تکامل PMO و مدیریت نمونه کارها، اتخاذ می کنیم. یک چارچوب مفهومی پیشنهاد شده است و از یک مطالعه موردی تجربی برای آزمایش و اصلاح آن استفاده می کنیم. در مورد مفاهیم نظری یافته ها بحث می کنیم و در مورد کمک هایی که در حمایت، افزودن، تعریف و تفسیر پژوهشهای موجود وجود دارد، روشن می کنیم. مقاله هایی را که برای تحقیقات بیشتر به آنها اشاره شد، بیان می کنیم .

موضوعات مقاله