بررسی سیستم عامل خرید گروهی برای مدیریت درآمد رستوران

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
6
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
33
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Group buying Social commerce Restaurant revenue management Distribution channel
کلمات کلیدی :
خرید گروهی، تجارت اجتماعی، مدیریت درآمد رستوران، کانال توزیع
عنوان فارسی :

بررسی سیستم عامل خرید گروهی برای مدیریت درآمد رستوران

عنوان انگلیسی :

Exploring group-buying platforms for restaurant revenue management

ژورنال :
International Journal of Hospitality Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431915001097
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2015.07.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 33

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Group buying Social commerce Restaurant revenue management Distribution channel

کلمات کلیدی : خرید گروهی، تجارت اجتماعی، مدیریت درآمد رستوران، کانال توزیع

عنوان فارسی : بررسی سیستم عامل خرید گروهی برای مدیریت درآمد رستوران

عنوان انگلیسی : Exploring group-buying platforms for restaurant revenue management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278431915001097چکیده انگلیسی
Capacity utilization is a major concern for restaurants as they seek to maximize revenues, because unoccupied restaurant tables, which essentially represent lost revenue, cannot be stored for use on other days. A new type of social commerce, namely group-buying platforms has achieved great success in attracting new consumers and increasing store traffic. This study attempts to discuss how restaurants can utilize group-buying platforms as a revenue management tool and to identify the key features of restaurant deals which can help generate sales and revenues on these platforms.

چکیده فارسی
استفاده از ظرفیت نگرانی عمده ای برای رستوران ها است زیرا آنها به دنبال به حداکثر رساندن درآمد هستند، چرا که جداول رستوران های بی نظیر، که اساسا درآمد از دست رفته هستند، نمی توانند برای روزهای دیگر ذخیره شوند. نوع جدیدی از تجارت اجتماعی، یعنی سامانه های خرید گروهی، در جذب مصرف کنندگان جدید و افزایش ترافیک فروشگاه موفق بوده است. این مطالعه تلاش می کند تا بحث کند که چگونه رستوران ها می توانند از سیستم های خرید گروهی به عنوان ابزار مدیریت درآمد استفاده کنند و ویژگی های کلیدی معاملات رستوران را شناسایی کنند که می تواند فروش و درآمد را در این سیستم ها ایجاد کند.

موضوعات مقاله