بررسی قابلیت های مدیریت برنامه برای انواع برنامه های مختلف

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
39
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Program management Program typology Competences Capabilities Contingency theory Project governance Competence profile
کلمات کلیدی :
مدیریت برنامه، نوع شناسی برنامه، مهارت ها، توانایی ها، نظریه احتمالی، مدیریت پروژه، مشخصات صلاحیت
عنوان فارسی :

بررسی قابلیت های مدیریت برنامه برای انواع برنامه های مختلف

عنوان انگلیسی :

Exploring program management competences for various program types

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315001167
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2015.07.006
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 39

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Program management Program typology Competences Capabilities Contingency theory Project governance Competence profile

کلمات کلیدی : مدیریت برنامه، نوع شناسی برنامه، مهارت ها، توانایی ها، نظریه احتمالی، مدیریت پروژه، مشخصات صلاحیت

عنوان فارسی : بررسی قابلیت های مدیریت برنامه برای انواع برنامه های مختلف

عنوان انگلیسی : Exploring program management competences for various program types

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786315001167چکیده انگلیسی
This paper challenges the implicit ‘one-size-fits-all’ assumption that dominates mainstream program management competence literature. Findings from case studies of 10 programs executed in a large pharmaceutical company suggest that different programs require different competences of program managers. Based on the Pellegrinelli's (1997) program typology we put forward a framework, linking specific management competences to program types. By establishing the link between the program typologies literature and program management competence literature, the paper shows that programs should not be treated as a generic and homogenous category in discussions on program management competences. In addition, the findings highlight program content as a significant contingency variable for understanding program management dynamics. The paper suggests a conceptual framework that combines program types with program management competence profiles that could be applied to appointment decisions, staff assessments and organizational development.

چکیده فارسی
این مقاله بر این فرض است که فرضیه "یک اندازه همه جا" که در بررسی صلاحیت مدیریت برنامه های اصلی تمرکز دارد، چالش دارد. یافته های مطالعات موردی 10 برنامه در یک شرکت بزرگ دارویی نشان می دهد که برنامه های مختلف نیاز به مهارت های مختلف مدیران برنامه دارند. براساس نشانه‌شناسی برنامه ( ۱۹۹۷ ) ما چارچوبی را مطرح می‌کنیم که قابلیت‌های مدیریت خاص را با انواع برنامه ها،با ایجاد ارتباط بین پژوهش نوع برنامه و بررسی مهارت اداری برنامه، این مقاله نشان می دهد که برنامه ها نباید به عنوان یک طبقه بندی عمومی و همگن در بحث در مورد مهارت های مدیریت برنامه در نظر گرفته شود. علاوه بر این، یافته ها محتوای برنامه را به عنوان متغیر احتمالی مهمی برای درک پویایی مدیریت برنامه مشخص می کند. این مقاله یک چارچوب مفهومی است که ترکیبی از انواع برنامه ها با پروفایل های شایستگی مدیریت برنامه است که می تواند به تصمیمات انتصاب، ارزیابی کارکنان و توسعه سازمانی اعمال شود.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000