بحران مالی، تغییرات تولید ناخالص داخلی و مدیریت درآمد در اروپا

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
17
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Financial distress Earnings management GDP Big 4 auditor
کلمات کلیدی :
نابسامانی مالی، مدیریت درآمدها، تولید ناخالص داخلی، 4 شرکت بزرگ حسابرسی
عنوان فارسی :

بحران مالی، تغییرات تولید ناخالص داخلی و مدیریت درآمد در اروپا

عنوان انگلیسی :

Financial crisis, GDP variation and earnings management in Europe

ژورنال :
Research in International Business and Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531915000227
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.02.017
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 16

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Financial distress Earnings management GDP Big 4 auditor

کلمات کلیدی : نابسامانی مالی، مدیریت درآمدها، تولید ناخالص داخلی، 4 شرکت بزرگ حسابرسی

عنوان فارسی : بحران مالی، تغییرات تولید ناخالص داخلی و مدیریت درآمد در اروپا

عنوان انگلیسی : Financial crisis, GDP variation and earnings management in Europe

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531915000227چکیده انگلیسی
The purpose of this study is to examine the consequences of the financial crisis on the European companies’ in conjunction with earnings management practice. It focuses on financially distressed companies that audited by a big 4 auditor during recession years. The study makes use of discretionary accruals as a proxy for earnings management and studies the influence of big 4 auditor, in order to shed more light on possible causes for shifting earnings. The findings of the study provide evidence that financially distressed companies that audited by a big 4 auditor exhibit lower discretionary accruals. The results reveal that Greek and Spanish companies reduce earnings management manipulation during recession. In contrast, Portuguese, Irish and Italian companies show mixed results. They tend to reduce earnings management practices, but there are reasons that influence managers’ behavior to increase earnings management. The findings of this study can be useful for both investors and standard setting authorities.

چکیده فارسی
هدف این مطالعه بررسی پیامدهای بحران مالی کشورهای اروپایی در رابطه با عملکرد مدیریت درآمدها است. این مطالعه بر شرکت‌هایی که از لحاظ مالی دچار نابسامانی شدند تمرکز دارد، شرکت‌هایی که با 4 حسابرس بزرگ در طول سال‌های رکود بازبینی شده‌اند. این مطالعه از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان یک اختیار برای مدیریت درآمدها و مطالعۀ تاثیر چهار شرکت بزرگ حسابرسی استفاده می‌کند تا بهتر به علل احتمالی تغییر درآمدها بپردازد. یافته‌های این مطالعه شواهدی را ارائه می‌کند که براساس آن شرکت‌های نابسامان به لحاظ مالی که از سوی 4 شرکت بزرگ حسابرسی بازبینی شده‌اند، اقلام تعهدی پایین‌تری نشان داده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که شرکت‌های یونانی و اسپانیایی، دستکاری مدیریت درآمدها را کاهش دادند. در مقابل، شرکت‌های پرتغالی، ایرلندی و ایتالیایی نتایج متفاوتی از خود نشان دادند. آنها به رویه‌های کاهشی مدیریت درآمد تمایل داشتند، اما دلایلی وجود داشت که رفتار مدیران در افزایش مدیریت درآمدها را تحت تاثیر قرار می‌داد. یافته‌های این مطالعه می‌تواند هم برای سرمایه‌گذاران و هم کارشناسان تنظیم استاندارد مفید باشد.

موضوعات مقاله