ماهیگیری به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مدیریت در یک رویکرد اکوسیستم به شیلات

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
71
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Catch-related processes Catch utilisation Exploitation pattern Gear technology Integrated scales Management tools
کلمات کلیدی :
فرایندهای مرتبط با گرفتن، استفاده از گرفتن، الگوی بهره برداری، تکنولوژی ادوات، مقیاس یکپارچه، ابزار مدیریت
عنوان فارسی :

ماهیگیری به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مدیریت در یک رویکرد اکوسیستم به شیلات

عنوان انگلیسی :

Fishing selectivity as an instrument to reach management objectives in an ecosystem approach to fisheries

ژورنال :
Marine Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597x15003231
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.11.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 71

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Catch-related processes Catch utilisation Exploitation pattern Gear technology Integrated scales Management tools

کلمات کلیدی : فرایندهای مرتبط با گرفتن، استفاده از گرفتن، الگوی بهره برداری، تکنولوژی ادوات، مقیاس یکپارچه، ابزار مدیریت

عنوان فارسی : ماهیگیری به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف مدیریت در یک رویکرد اکوسیستم به شیلات

عنوان انگلیسی : Fishing selectivity as an instrument to reach management objectives in an ecosystem approach to fisheries

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597x15003231چکیده انگلیسی
With the development of the ecosystem approach to fisheries, improving fishing selectivity has increasingly been put forward as an objective for management. The aim of this paper is to clarify the limits of fishing selectivity and its use in fisheries management. Fishing selectivity would be better apprehended if restricted to the catching process only, not to the utilisation that is made of the catch once onboard, which falls under catch utilisation. Confusion would be further limited if fishing selectivity is restricted to the fishing operation scale, while exploitation pattern, i.e. the distribution of fishing mortality at the population or community level, applies to larger scales. Fishing selectively is minimizing bycatch – catching primarily the fishing trip targets. Since the ecological consequences of maximising the target catch relative to bycatch remain unknown at integrated scales, fishing selectivity cannot be used as an objective in itself. However, its small scale, high manageability and good understanding make it a convenient instrument to reach management objectives at large scales. Selectivity can serve to manage what is extracted from the ecosystem and thus what can be used, and/or to manage what is left in the ecosystem and how fishing impacts it. Different factors affect fishing selectivity, catch utilisation and exploitation patterns, some of them are manageable and thus can be used to move towards these objectives. Management tools are diverse, but need to be integrated to meet large-scale objectives. The complexity of dealing with large scales incurs a need to develop the available knowledge on exploitation patterns and catch utilisation to be able to adequately manage and monitor progress toward selectivity-related objectives.

چکیده فارسی
با توسعه رویکرد اکوسیستم به ماهیگیری، بهبود انتخاب ماهیانه به طور فزاینده ای به عنوان یک هدف برای مدیریت مطرح شده است. هدف از این مقاله، روشن کردن محدودیت های انتخابی ماهیگیری و استفاده از آن در مدیریت ماهیگیری است. Selectivity ماهیگیری بهتر خواهد بود اگر تنها به فرایند گرفتن، نه به استفاده از ساخته شده است که از گرفتن یک بار در کشتی ساخته شده است، که در معرض بهره گرفتن است. اگر انتخاب ماهیگیری محدود به مقیاس عملیات ماهیگیری محدود شود، الگوی بهره برداری، یعنی توزیع مرگ و میر ماهیگیری در سطح جمعیت یا سطح جامعه، به مقیاسهای بزرگتر نیز محدود می شود. ماهیگیری به طور انتخابی، کم کردن میزان جذب ماهی است - در ابتدا اهداف سفر ماهیگیری است. از آنجاییکه پیامدهای اکولوژیکی که حداکثر رساندن هدف به نسبت باقیماندن در مقیاس یکپارچه ناشناخته باقی می ماند، انتخاب ماهیانه نمی تواند به عنوان یک هدف به خودی خود استفاده شود. با این حال، مقیاس کوچک، کنترل پذیری بالا و درک خوب، آن را یک ابزار مناسب برای رسیدن به اهداف مدیریت در مقیاس بزرگ است. انتخاب می تواند برای مدیریت آنچه که از اکوسیستم استخراج می شود و در نتیجه چه چیزی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و / یا برای مدیریت آنچه در اکوسیستم باقی مانده است و چگونه ماهیگیری آن را تحت تاثیر قرار می دهد. عوامل مختلف بر انتخابات ماهیانه، الگوهای بهره برداری و بهره وری تاثیر می گذارند، برخی از آنها قابل کنترل هستند و بنابراین می توان آنها را برای حرکت به سمت این اهداف مورد استفاده قرار داد. ابزارهای مدیریت متنوع هستند اما نیاز به یکپارچه سازی برای رسیدن به اهداف در مقیاس وسیع دارند. پیچیدگی مقابله با مقیاس های بزرگ، نیاز به توسعه دانش موجود در مورد الگوهای بهره برداری و بهره برداری از آن دارد تا بتواند به طور مناسب مدیریت و نظارت بر پیشرفت در جهت اهداف مرتبط با انتخاب پذیری را انجام دهد.

موضوعات مقاله