تبلیغات پیش رو : تحلیل رقابتی محصول جدید قبل از اعلان

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
36
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
New product preannouncement Informative advertising Mixed pricing
کلمات کلیدی :
محصول جدید، پیش از اعلام، تبلیغات اطلاع رسانی، قیمت های مخلوط
عنوان فارسی :

تبلیغات پیش رو : تحلیل رقابتی محصول جدید قبل از اعلان

عنوان انگلیسی :

Forward advertising: A competitive analysis of new product preannouncement

ژورنال :
Information Economics and Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167624516301299
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.infoecopol.2016.10.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 36

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : New product preannouncement Informative advertising Mixed pricing

کلمات کلیدی : محصول جدید، پیش از اعلام، تبلیغات اطلاع رسانی، قیمت های مخلوط

عنوان فارسی : تبلیغات پیش رو : تحلیل رقابتی محصول جدید قبل از اعلان

عنوان انگلیسی : Forward advertising: A competitive analysis of new product preannouncement

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167624516301299چکیده انگلیسی
This paper develops a game-theoretical model wherein duopolistic firms launch a new product and invest in informative advertising. We allow firms to adopt new product preannouncement (NPP), which is a strategy of forward advertising for a future product. The results show that NPP relaxes market competition and that firms with different advertising costs have different incentives to apply NPP. We also allow firms to adopt retaliatory preannouncement as a response to NPP, and find that NPP is always good for the high-cost firm but may be bad for the low-cost firm. We further investigate the welfare effects of NPP, showing that NPP makes customers worse off while has ambiguous effects on total welfare.

چکیده فارسی
این مقاله، یک مدل نظری بازی را توسعه می دهد که در آن شرکت های دوطرفه ای یک محصول جدید را راه اندازی می کنند و در تبلیغات پیشرو سرمایه گذاری می کنند. ما به شرکت ها اجازه می دهیم قبل از اعلام محصول جدید (NPP)، که یک استراتژی تبلیغ پیش رو برای یک محصول آینده است، اتخاذ شود. نتایج نشان می دهد که NPP رقابت بازار را تسهیل می کند و شرکت هایی با هزینه های تبلیغاتی دارای انگیزه های مختلف برای اعمال NPP هستند. ما همچنین به شرکت ها اجازه می دهیم پیش اعلام مقابله با واکنش ها به عنوان پاسخ به NPP و پیدا کنیم که NPP همیشه برای شرکت های با هزینه بسیار مناسب است اما ممکن است برای شرکت های کم هزینه بد باشد. ما علاوه بر اثرات رفاهی NPP نیز تحقیق می کنیم، نشان می دهد که NPP مشتریان را دارای درآمد کمتر می کند و اثرات مبهم بر رفاه عمومی دارد.

موضوعات مقاله