چارچوب فازی برای ارزیابی کیفیت خدمات در صنعت مراقبت های بهداشتی: یک مورد تجربی ارزیابی خدمات بیمارستان دولتی در سیسیل

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
78
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Healthcare service quality Patient satisfaction ServQual AHP Fuzzy sets theory Stakeholders’ uncertainty
کلمات کلیدی :
کیفیت خدمات بهداشتی، رضایت بیمار، AHP ServQual، نظریه مجموعه فازی، عدم اطمینان ذینفعان
عنوان فارسی :

چارچوب فازی برای ارزیابی کیفیت خدمات در صنعت مراقبت های بهداشتی: یک مورد تجربی ارزیابی خدمات بیمارستان دولتی در سیسیل

عنوان انگلیسی :

A fuzzy framework to evaluate service quality in the healthcare industry: An empirical case of public hospital service evaluation in Sicily

ژورنال :
Applied Soft Computing
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494615007899
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.asoc.2015.12.010
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 78

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Healthcare service quality Patient satisfaction ServQual AHP Fuzzy sets theory Stakeholders’ uncertainty

کلمات کلیدی : کیفیت خدمات بهداشتی، رضایت بیمار، AHP ServQual، نظریه مجموعه فازی، عدم اطمینان ذینفعان

عنوان فارسی : چارچوب فازی برای ارزیابی کیفیت خدمات در صنعت مراقبت های بهداشتی: یک مورد تجربی ارزیابی خدمات بیمارستان دولتی در سیسیل

عنوان انگلیسی : A fuzzy framework to evaluate service quality in the healthcare industry: An empirical case of public hospital service evaluation in Sicily

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494615007899چکیده انگلیسی
A novel fuzzy evaluation framework is applied in this study to evaluate service quality in the public healthcare sector. In particular, the proposed framework is based on the ServQual disconfirmation paradigm and incorporates the Analytic Hierarchy Process (AHP) method to elicit reliable estimations of service quality expectations. Moreover, degrees of uncertainty, subjectivity and vagueness on the part of stakeholders are addressed via linguistic evaluation scales parameterized by triangular fuzzy numbers. With reference to nine relevant public hospitals in the Sicilian Region (Italy), a detailed case study evaluating four core service criteria and 15 fundamental service items is conducted so as to discern dissatisfying aspects regarding the public healthcare service in the Region. Dissatisfaction reasons with the provided service are identified in the analysis as well, further demonstrating the effectiveness of the proposed approach.

چکیده فارسی
چارچوب ارزیابی جدید فازی در این مطالعه برای ارزیابی کیفیت خدمات در بخش مراقبت های بهداشت عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. به طور خاص، چارچوب پیشنهادی مبتنی بر پارادایم تایید servQual است و روش فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) را برای به دست آوردن تخمین های قابل اطمینان از انتظارات کیفیت خدمات متصل می کند. علاوه بر این، درجه عدم اطمینان، ذهنیت و ناشناختگی در بخش ذینفعان، از طریق مقیاس ارزیابی زبانشناسی پارامتریک توسط اعداد فازی مثلثی، به دست می آید. با اشاره به 9 بیمارستان دولتی مربوطه در منطقه سیسیل (ایتالیا)، یک مطالعه دقیق در مورد ارزیابی چهار معیار خدمات و 15 مورد خدمات اساسی انجام شده است تا جنبه های ناراضی در مورد خدمات بهداشت عمومی در منطقه را تشخیص دهد. دلایل نارضایتی با خدمات ارائه شده در تجزیه و تحلیل و همچنین نشان دهنده اثربخشی روش پیشنهادی است.

موضوعات مقاله


محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000