یک مطالعه تجربی روی درخواست های غذایی گردشگران: اصلیت یا ایمنی و راحتی؟

Elsevier تومان 24,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
69
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Food Authenticity Gastronomy Conceptual framework Tourist typology
کلمات کلیدی :
غذا ،اصلیت ،غذایی ،چارچوب مفهومی ،نوع شناسی گردشگر
عنوان فارسی :

یک مطالعه تجربی روی درخواست های غذایی گردشگران: اصلیت یا ایمنی و راحتی؟

عنوان انگلیسی :

A conceptual study of gastronomical quests of tourists: Authenticity or safety and comfort?

ژورنال :
Tourism Management Perspectives
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973617300272
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.03.010
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 69

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Food Authenticity Gastronomy Conceptual framework Tourist typology

کلمات کلیدی : غذا ،اصلیت ،غذایی ،چارچوب مفهومی ،نوع شناسی گردشگر

عنوان فارسی : یک مطالعه تجربی روی درخواست های غذایی گردشگران: اصلیت یا ایمنی و راحتی؟

عنوان انگلیسی : A conceptual study of gastronomical quests of tourists: Authenticity or safety and comfort?

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211973617300272چکیده انگلیسی
This study aims to investigate tourist behaviors from the perspective of a quest for authenticity in gastronomical experiences. Relying on a review of relevant literature, the current study proposes a conceptual framework that focuses on how the quest for authenticity influences tourists' behaviors in regard to local food consumption. Specifically, the framework defines three tourist types based on the relationships between food consumption and authenticity in three different contexts. Consequently, this study identified authenticity seekers, moderates and comfort seekers in order to describe the expected tourist behaviors, followed by a section detailing the conclusion and implementation.

چکیده فارسی
هدف از این مطالعه بررسی رفتارهای گردشگر از نقطه نظر جستجوی اصلیت در تجربیات خورد و خوراک می باشد. مطالعه حاضر با تکیه کردن روی مرور منابع مرتبط، یک چارچوب مفهومی پیشنهاد می کند که روی این موضوع تمرکز دارد که چگونه جستجوی اصلیت روی رفتارهای گردشگران درمورد مصرف غذای محلی اثر می گذارد. به ویژه، این چارچوب سه نوع گردشگر برمبنای روابط بین مصرف غذا و اصلیت را در سه زمینه مختلف تعریف می کند. درنتیجه، این مطالعه جستجو کننده های اصلیت، میانه روها و جستجو کننده های راحتی را به منظور توصیف رفتار مورد انتظار گردشگر شناسایی می کند و به دنبال آن یک بخشی می آید که جزئیات نتیجه گیری و اجرا را ارائه می کند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 24,000