جهانی شدن مفاهیم تحقیق و توسعه برای توانایی های تکنولوژیکی در کشورهای مبدا MNC: نیمه هادی کردن طراحی برون مرزی به چین و هند

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
46
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
China India Semiconductors Globalization R&D Outsourcing
کلمات کلیدی :
چین، هند، نیمه هادی ها، جهانی سازی، تحقیق و توسعه، برون سپاری
عنوان فارسی :

جهانی شدن مفاهیم تحقیق و توسعه برای توانایی های تکنولوژیکی در کشورهای مبدا MNC: نیمه هادی کردن طراحی برون مرزی به چین و هند

عنوان انگلیسی :

The globalization of R&D's implications for technological capabilities in MNC home countries: Semiconductor design offshoring to China and India

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517304080
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.03.032
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 46

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : China India Semiconductors Globalization R&D Outsourcing

کلمات کلیدی : چین، هند، نیمه هادی ها، جهانی سازی، تحقیق و توسعه، برون سپاری

عنوان فارسی : جهانی شدن مفاهیم تحقیق و توسعه برای توانایی های تکنولوژیکی در کشورهای مبدا MNC: نیمه هادی کردن طراحی برون مرزی به چین و هند

عنوان انگلیسی : The globalization of R&D's implications for technological capabilities in MNC home countries: Semiconductor design offshoring to China and India

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517304080چکیده انگلیسی
This paper addresses the empirical question of the impact of the offshoring of semiconductor design to India and China on the generation of semiconductor design skills in the offshoring multinational corporations' (MNCs) home countries. There are four main findings. First, there is a specific technology skill ladder for training “design leads” or design managers within this industry that entails direct exposure to a wide range of design activities. Thus, offshoring has potentially serious implications for development of further design leads. Second, the paper also finds that the impact on skills activities and thus potential skills generation at home from offshoring to India has been limited and gradual and from offshoring to China has been even more limited although the activities done in each country by MNCs have risen over time. Third, the fuzzy set qualitative comparative analysis pinpoints that the operations with design leads and large design teams in 2003–2007 in conjunction with other attributes are generally the ones that pursued the most extensive expansion of semiconductor design offshoring during the subsequent 2009–2013 period. Finally, the evidence for a gradual process of offshoring from the second and third points suggests that offshoring in semiconductor design will most likely not displace the large amount of design activities in the home countries of the MNCs in the near future.

چکیده فارسی
در این مقاله سؤال تجربی مربوط به تاثیر خروج از طراحی نیمه هادی به هند و چین در تولید مهارت های طراحی نیمه هادی در شرکت های داخلی کشور های چند ملیتی (MNCs) است. چهار یافته اصلی وجود دارد. اول، یک نردبان مهارت خاص تکنولوژی برای آموزش "طراحی منجر" و یا مدیران طراحی در این صنعت است که مستلزم قرار گرفتن در معرض مستقیم با طیف گسترده ای از فعالیت های طراحی وجود دارد. بنابراین، برون مرزی به طور بالقوه دلایل جدی برای توسعه طراحی های بیشتر است. دوم، این مقاله همچنین می گوید که تأثیر فعالیت های مهارت ها و در نتیجه تولید مهارت های بالقوه در خانه از خارج از کشور به هند محدود و تدریجی بوده و از میان رفتن به چین حتی کمتر بوده است، هرچند فعالیت های انجام شده در هر کشوری توسط MNC ها افزایش یافته است زمان. سوم، تجزیه و تحلیل تطبیقی ​​کیفی مجموعه ای از فازی نشان می دهد که عملیات با رهبران طراحی و تیم های طراحی بزرگ در سال های 2003-2007 در ارتباط با ویژگی های دیگر به طور کلی کسانی هستند که دنبال گسترده ترین گسترش برون مرزی طراحی نیمه هادی در طول دوره بعدی 2009-2013 بود. در نهایت، شواهد برای فرایند تدریجی خروج از نقاط دوم و سوم نشان می دهد که خارج کردن از طراحی در نیمه هادی، به احتمال زیاد، مقدار زیادی از فعالیت های طراحی را در کشورهای اصلی MNC در آینده نزدیک جایگزین نمی کند.

موضوعات مقاله