یکپارچگی دولت و کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
20
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
78
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
keywords :
Government integrity Investment efficiency Types of share ownership Industrial policies’ support
کلمات کلیدی :
یکپارچگی دولت، کارآیی سرمایه‌گذاری، انواع مالکیت مشترک، پشتیانی از خط مشی‌های صنعتی
عنوان فارسی :

یکپارچگی دولت و کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت

عنوان انگلیسی :

Government integrity and corporate investment efficiency

ژورنال :
China Journal of Accounting Research
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755309117300102
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.cjar.2017.03.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 78

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Government integrity Investment efficiency Types of share ownership Industrial policies’ support

کلمات کلیدی : یکپارچگی دولت، کارآیی سرمایه‌گذاری، انواع مالکیت مشترک، پشتیانی از خط مشی‌های صنعتی

عنوان فارسی : یکپارچگی دولت و کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت

عنوان انگلیسی : Government integrity and corporate investment efficiency

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755309117300102چکیده انگلیسی
We explore the relation between government integrity and firms’ investment efficiency in the context of China’s deepening reforms and its strengthening the social credit system. We find that government integrity is positively associated with the investment efficiency of listed companies in China. Government integrity is negatively related to corporate underinvestment, but insignificantly related to corporate overinvestment. Higher government integrity reduces underinvestment in non-state-owned firms, but this relation is not significant in state-owned firms. Furthermore, we find that the negative relation between government integrity and underinvestment is only significant for firms in industries that receive supportive government policies. This study enriches research on corporate investment by adopting the perspective of government integrity, and supplements the literature on government integrity and its economic consequences. Our study also provides micro-level empirical evidence that strengthening government integrity will promote the economic transformation of China.

چکیده فارسی
ما رابطۀ بین یکپارچگی دولت و کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت را در چارچوب اصلاحات کلی چین و تقویت سیستم اعتبار اجتماعی آن بررسی می‌کنیم. دریافتیم که یکپارچگی دولت ارتباط مثتبی با کارآیی سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذکر شده در چین دارد. یکپارچگی دولت رابطه منفی با سرمایه‌گذاری نامکفی شرکت دارد، اما به صورت چشمگیری با سرمایه‌گذاری بیش از حد شرکت ارتباط دارد. یکپارچگی بیشتر دولت سرمایه‌گذاری نامکفی را در شرکت‌های غیردولتی کاهش می‌دهد اما این رابطه در شرکت‌های دولتی چشمگیر نیست. علاوه بر این، دریافتیم که رابطۀ منفی بین یکپارچگی دولت و سرمایه‌گذاری نامکفی صرفاً در شرکت‌های صنعتی که خط مشی‌های حمایتی دولت را دریافت میدارند چشمگیر است. این مطالعه، تحقیق در مورد سرمایه‌گذاری شرکت با اتخاذ چشم‌انداز یکپارچه دولت، ادبیات تکمیلی درباره یکپارچگی دولت و پیامدهای اقتصادی آن را تقویت می‌کند. همچنین مطالعه ما شواهد تجربی در سطح کلانی ارائه می‌کند که یکپارچگی دولت را تقویت می‌کند و تحول اقتصادی چین را ارتقاء می‌دهد.

موضوعات مقاله