تضعیف و ظهور مشترکین: تأثیرات سیاست های دولتی در موسسات مدیریت منابع سنتی در چین

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
56
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Traditional resource management institutions Re-emergence of the commons Cooperative organization Government policy Inner Mongolia China
کلمات کلیدی :
موسسات مدیریت سنتی، ظهور مجدد مشترک، سازمان تعاونی، سیاست های دولت، مغولستان داخلی چین
عنوان فارسی :

تضعیف و ظهور مشترکین: تأثیرات سیاست های دولتی در موسسات مدیریت منابع سنتی در چین

عنوان انگلیسی :

Degradation and re-emergence of the commons: The impacts of government policies on traditional resource management institutions in China

ژورنال :
Environmental Science & Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901115000969
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.04.023
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 56

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Traditional resource management institutions Re-emergence of the commons Cooperative organization Government policy Inner Mongolia China

کلمات کلیدی : موسسات مدیریت سنتی، ظهور مجدد مشترک، سازمان تعاونی، سیاست های دولت، مغولستان داخلی چین

عنوان فارسی : تضعیف و ظهور مشترکین: تأثیرات سیاست های دولتی در موسسات مدیریت منابع سنتی در چین

عنوان انگلیسی : Degradation and re-emergence of the commons: The impacts of government policies on traditional resource management institutions in China

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901115000969چکیده انگلیسی
In the vast majority of cases studied to date, rapid changes in indigenous resource management institutions and traditional ecological knowledge (TEK) have been reported with profound implications for indigenous livelihoods, biodiversity, and system resilience worldwide. In this case study, we examined how policy changes in China over the past 60 years have influenced indigenous resource management institutions designed to manage common pool pastoral systems in eastern Inner Mongolia. Based on semi-structured interviews (n = 91), focus group discussions (64 participants involved), and participant observation, we found that for over half a century rescaling efforts by the Chinese government shifted the focus to national level development planning, which led to the degradation of indigenous institutions that managed common pool pastoral systems in the region. However, we also highlight how local actors have used recent changes in government policies to revitalize traditional herding institutions. This provides a rare glimpse at the re-emergence of the commons from the bottom up.

چکیده فارسی
در اکثر موارد مورد مطالعه تا به امروز، تغییرات سریع در موسسات مدیریت منابع بومی و دانش سنتی زیست محیطی (TEK) با پیامدهای عمیقی برای معیشت بومی، تنوع زیستی و انعطاف پذیری سیستم در سراسر جهان گزارش شده است. در این مطالعه موردی، ما بررسی کردیم که چگونه تغییرات سیاست در چین طی 60 سال گذشته بر مؤسسات مدیریت بومی طراحی شده برای مدیریت سیستم های پایه ای بومی در مغولستان شرقی تأثیر گذاشته است. بر اساس مصاحبه های نیمه ساخت یافته (91 = n)، بحث گروه های تمرکز (64 شرکت کننده درگیر) و مشاهدات شرکت کنندگان، ما دریافتیم که تلاش های مجددا توسط دولت چین برای بیش از نیم قرن تمرکز خود را بر روی برنامه ریزی های توسعه سطح ملی قرار داده است، که منجر به به تخریب مؤسسات بومی که سیستم های مشترک را در منطقه اداره می کنند. با این حال، ما همچنین مشخص می کنیم که چگونه کارگران محلی از تغییرات اخیر در سیاست های دولت برای احیای نهادهای سنتی کوره استفاده کرده اند. این یک نگاهی نادر در ظهور مجدد عوام از پایین به بالا است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000