مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز: پیوند دو برنامه نو ظهور

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
118
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Green Supply Chain Management (GSCM) Green Human Resource Management (GHRM) Supply chain management (SCM) Human resource management (HRM) Sustainable operations management Sustainable supply chain management (SSCM) Organizational sustainability
کلمات کلیدی :
مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM)، مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM)، مدیریت زنجیره تامین (SCM)، مدیریت منابع انسانی (HRM)، مدیریت عملیات پایدار، مدیریت زنجیره تامین پایدار (SSCM)، پایداری سازمانی
عنوان فارسی :

مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز: پیوند دو برنامه نو ظهور

عنوان انگلیسی :

Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas

ژورنال :
Journal of Cleaner Production
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615000566
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.01.052
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 118

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Green Supply Chain Management (GSCM) Green Human Resource Management (GHRM) Supply chain management (SCM) Human resource management (HRM) Sustainable operations management Sustainable supply chain management (SSCM) Organizational sustainability

کلمات کلیدی : مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM)، مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM)، مدیریت زنجیره تامین (SCM)، مدیریت منابع انسانی (HRM)، مدیریت عملیات پایدار، مدیریت زنجیره تامین پایدار (SSCM)، پایداری سازمانی

عنوان فارسی : مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز: پیوند دو برنامه نو ظهور

عنوان انگلیسی : Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615000566چکیده انگلیسی
Green Human Resource Management (GHRM) and Green Supply Chain Management (GSCM) are popular subjects in the areas of human resource management (HRM) and operations management (OM), respectively. Although scholars in each of these areas are advancing the roles of GSCM and GHRM in building more sustainable organizations, there has been a significant delay in the integration of these two contemporary subjects, based on a greater gap in the integration of HRM and supply chain management (SCM). Thus, the aims of this study are to propose a synergistic and integrative framework for the GHRM-GSCM relationship and to propose a research agenda for this integration. After reaching these goals, this article emphasizes the implications of GHRM-GSCM integration for scholars, managers, and practitioners in the areas of organizational sustainability and truly sustainable supply chains.

چکیده فارسی
مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM) و مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM) به ترتیب موضوعات محبوب در زمینه مدیریت منابع انسانی (HRM) و مدیریت عملیات (OM) هستند. اگر چه محققان در هر یک از این زمینه ها نقش GSCM و GHRM را در ایجاد سازمان های پایدارتر توسعه می دهند، اما تاخیر قابل توجهی در ادغام این دو موضوع معاصر وجود دارد که براساس شکاف بزرگ در ادغام HRM و مدیریت زنجیره تامین (SCM). بنابراين، هدف از اين مطالعه ارائه چارچوب هم افزايي و هماهنگ براي رابطه GHRM-GSCM و پيشنهاد برنامه تحقيق براي اين ادغام است. پس از رسیدن به این اهداف، این مقاله بر مفاهیم همگرایی GHRM-GSCM برای محققان، مدیران و متخصصان در زمینه پایداری سازمانی و زنجیره های تأمین پایدار تأکید می کند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000