انتشار گازهای گلخانه ای برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 1991 تا 2012

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
67
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
GHG emission accounting Emission structure Sectoral source and sink Classified management EU
کلمات کلیدی :
محاسبه انتشار گازهای گلخانه ای، ساختار انتشار، منبع بخش و نزول، مدیریت دسته بندی اتحادیه اروپا
عنوان فارسی :

انتشار گازهای گلخانه ای برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 1991 تا 2012

عنوان انگلیسی :

Greenhouse gas emission accounting for EU member states from 1991 to 2012

ژورنال :
Applied Energy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916302112
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.02.074
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 67

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : GHG emission accounting Emission structure Sectoral source and sink Classified management EU

کلمات کلیدی : محاسبه انتشار گازهای گلخانه ای، ساختار انتشار، منبع بخش و نزول، مدیریت دسته بندی اتحادیه اروپا

عنوان فارسی : انتشار گازهای گلخانه ای برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا از سال 1991 تا 2012

عنوان انگلیسی : Greenhouse gas emission accounting for EU member states from 1991 to 2012

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916302112چکیده انگلیسی
Collectively, the EU is among the world’s largest greenhouse gas (GHG) emitters, though remarkable decreases in GHG emissions have been observed in recent years. In this work the GHG emissions for the 28 EU member states between 1991 and 2012 are accounted for and compared according to the inventory method of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The structure of GHG emissions at a national level, their distribution between countries, and trends across the period are then analyzed. National emission sources and sinks are decomposed for each country to elucidate the contribution of each sector (energy, industrial processes, solvents and other product use, agriculture, land use/land-use change and forestry, and waste) to the national totals. Germany was the largest emitter, with net emissions totaling 939 Tg CO2 equivalent in 2012, 60% more than the UK and 89% more than France, the second and third biggest emitters, respectively. The energy sector and agriculture were found to be the largest sources of emissions in most countries. Four quadrants were established to compare countries’ performance in emission intensity, carbon removal rate, and net reduction rate of GHG emissions. Slovenia, Portugal, Sweden, and Finland were located in Quadrant II as they displayed relatively low emission intensities and high carbon removal rates. Conversely, Hungary, Greece, Cyprus, the Czech Republic, and Poland were located in Quadrant IV because of their relatively high emission intensities and low carbon removal rates. Some suggestions for integrating the annual results and the trends both within and among countries into national and regional emissions reduction strategies are also included. The unified accounting framework and analysis of the structure of GHG emissions may also be useful for other countries and regions.

چکیده فارسی
در مجموع , اتحادیه اروپا در میان بزرگ‌ترین ساطع کننده گازهای گلخانه‌ای جهان است , هر چند کاهش قابل‌توجهی در انتشار گازهای گلخانه‌ای در سال‌های اخیر مشاهده شده‌است . در این کار انتشار گازهای گلخانه‌ای برای 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بین سال‌های 1991 تا 2012 محاسبه و با توجه به روش موجودی هیات بین‌دولتی تغییر آب و هوا ( IPCC ) محاسبه و مقایسه می‌شود . ساختار انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح ملی , توزیع آن‌ها بین کشورها و گرایش‌ها در طول دوره سپس مورد تحلیل قرار می‌گیرد . منابع انتشار ملی و sinks برای هر کشور تجزیه می‌شوند تا کمک هر بخش ( انرژی , فرآیندهای صنعتی , حلال‌ها و دیگر استفاده از محصول , کشاورزی , کاربری زمین / نوع زمین - استفاده از زمین و ضایعات ) را به مجموع ملی بسط دهند . آلمان بزرگ‌ترین ساطع کننده , با انتشار خالص کل 939 تنگوئن در هکتار درسال 2012 , 60 % بیش از بریتانیا و 89 درصد بیش از فرانسه , دومین و سومین ساطع کننده بزرگ کننده , بود . بخش انرژی و کشاورزی بزرگ‌ترین منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای در بسیاری از کشورها محسوب می‌شوند . چهار ربع برای مقایسه عملکرد کشورها در شدت انتشار , نرخ حذف کربن , و نرخ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ایجاد شد . اسلوونی , پرتغال , سوئد و فنلاند در ربع دوم قرار گرفتند چرا که شدت نشر نسبتا کم و نرخ‌های حذف کربن بالا را نشان دادند . بالعکس , مجارستان , یونان , قبرس , جمهوری‌چک , و لهستان در ربع چهارم به دلیل شدت نشر نسبتا بالای نشر و نرخ‌های حذف کربن پایین واقع شده‌اند .چارچوب حسابداری یکپارچه و تجزیه و تحلیل ساختار انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز می‌تواند برای کشورها و مناطق دیگر مفید باشد .

موضوعات مقاله