فرصت های رشد، فشار کوتاه مدت بازار و ساختار سهم دو گانه

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
25
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
36
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Dual class shares Voting rights Cash flow rights Share unification Sales growth R&D expenditure
کلمات کلیدی :
سهم سهام دوگانه، حق رأی دادن، حقوق جریان نقدی، ادغام سهام، رشد فروش، هزینه تحقیق و توسعه
عنوان فارسی :

فرصت های رشد، فشار کوتاه مدت بازار و ساختار سهم دو گانه

عنوان انگلیسی :

Growth opportunities, short-term market pressure, and dual-class share structure

ژورنال :
Journal of Corporate Finance
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119916301444
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.10.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 24

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 36

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Dual class shares Voting rights Cash flow rights Share unification Sales growth R&D expenditure

کلمات کلیدی : سهم سهام دوگانه، حق رأی دادن، حقوق جریان نقدی، ادغام سهام، رشد فروش، هزینه تحقیق و توسعه

عنوان فارسی : فرصت های رشد، فشار کوتاه مدت بازار و ساختار سهم دو گانه

عنوان انگلیسی : Growth opportunities, short-term market pressure, and dual-class share structure

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929119916301444چکیده انگلیسی
We test the hypothesis that dual-class shares can help managers focus on the implementation of long-term projects while avoiding short-term market pressure. Consistent with this idea, we find that dual-class firms face lower short-term market pressure (fewer transient or short-term institutional holdings, a lower probability of being taken over, and lower analyst coverage) than propensity-matched single-class firms. Dual-class firms also tend to have more growth opportunities (higher sales growth and R&D intensity). The dual-class share structure increases the market valuation of high growth firms, in contrast to the finding in the literature that dual-class firms trade at lower valuations. To address endogeneity concerns, we evaluate a sample of dual-class share unifications and find that growth opportunities decline while short-term market pressure increases after share unifications.

چکیده فارسی
ما فرضیه را بررسی می کنیم که سهم سهام دوگانه می تواند به مدیران کمک کند تا به اجرای پروژه های بلند مدت کمک کنند، در حالی که از فشار کوتاه مدت بازاراجتناب می کنند . مطابق با این ایده، متوجه می شویم که بنگاه های دو گانه با فشار بازار کوتاه مدت (کمترین گذر یا صندوق های نهادی کوتاه مدت، احتمال کمتر شدن و پوشش کم تحلیل ) کمتر از شرکت های تک گانه می شود . بنگاه های با کلاس دوگانه همچنین تمایل دارند که فرصت های بیشتری برای رشد (رشد فروش بیشتر و شدت تحقیق و توسعه) داشته باشند. ساختار سهام کلا دوگانه، ارزش بازار را افزایش می دهد شرکت های با رشد بالا، در مقایسه با یافته های پژوهشی که شرکت های دو گانه در ارزشیابی های پایین تر به فروش می رسند. برای رفع نگرانی های مراکز درونی ، نمونه ای از تقسیم بندی سهم های دوگانه را ارزیابی می کنیم و می بینیم که رشد فرصت ها کاهش می یابد در حالی که فشار کوتاه مدت بازار پس از اشتراک گذاری سهام افزایش می یابد.

موضوعات مقاله