استفاده از آب مجازی و رد پای آب , بینش مفیدی در رابطه با کمبود آب و یا نبود آب فراهم نمی‌کند

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
54
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Agriculture Comparative advantage Economics Irrigation Policy
کلمات کلیدی :
کشاورزی، مزیت نسبی، سیاست اقتصادی آبیاری
عنوان فارسی :

استفاده از آب مجازی و رد پای آب , بینش مفیدی در رابطه با کمبود آب و یا نبود آب فراهم نمی‌کند

عنوان انگلیسی :

Virtual water and water footprints do not provide helpful insight regarding international trade or water scarcity

ژورنال :
Ecological Indicators
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X14005895
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.12.013
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 54

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Agriculture Comparative advantage Economics Irrigation Policy

کلمات کلیدی : کشاورزی، مزیت نسبی، سیاست اقتصادی آبیاری

عنوان فارسی : استفاده از آب مجازی و رد پای آب , بینش مفیدی در رابطه با کمبود آب و یا نبود آب فراهم نمی‌کند

عنوان انگلیسی : Virtual water and water footprints do not provide helpful insight regarding international trade or water scarcity

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X14005895چکیده انگلیسی
Many authors have estimated the virtual water content of good and services traded internationally, and many have calculated national water footprints that account for the volumes of virtual water imported and exported. Some authors have suggested that international trade of virtual water has been harmful to selected exporting countries with limited water endowments. Some suggest also that current patterns of international trade should be rearranged to make better use of global water resources. Yet, countries do not actually trade in virtual water. They trade in goods and services for which water is one of many inputs. Wise choices regarding water resources and smart strategies regarding international trade cannot be determined by focusing on water alone. The notions of virtual water and water footprints are not helpful indicators of optimal strategies regarding water resources, particularly when considering issues such as water scarcity or international trade. I describe four perspectives regarding virtual water and water footprints, with the goal of demonstrating the inadequacies of these notions in policy discussions and in efforts to determine the optimal allocation and use of water resources. The four perspectives are: (1) international trade should not be modified or regulated to reflect the virtual water content of traded commodities or water footprints in the countries of trading partners, (2) countries do not save water by engaging in virtual water trade, (3) consumers in one country cannot alleviate water scarcity or improve water quality in other countries, and (4) water footprints are not analogous to carbon or ecological footprints.

چکیده فارسی
بسیاری از نویسندگان محتوی آب مجازی آب وهوا و خدمات معامله شده در سطح بین المللی را برآورد کرده اند و بسیاری از آنها ردیابی آب های ملی را محاسبه کرده اند که حجم آب مجازی وارد و صادر می شود. برخی از نویسندگان پیشنهاد کرده اند که تجارت بین المللی آب مجازی برای کشورهای منتخب منتخب با منابع محدود آب مضر بوده است. بعضی نیز نشان می دهند که الگوهای فعلی تجارت بین المللی باید برای استفاده بهتر از منابع آب جهانی مجدد شوند. با این حال، کشورهای واقعی در آب مجازی تجارت نمی کنند. آنها کالاها و خدماتی را که برای آنها آب است یکی از ورودی های بسیاری است. با استفاده از تمرکز بر آب تنها نمی توان تصمیمات عاقلانه برای منابع آب و استراتژی های هوشمندانه در مورد تجارت بین المللی تعیین کرد. مفاهیم مربوط به آب و آب مجازی شاخص های مفید برای استراتژی بهینه در مورد منابع آب، به ویژه در مواردی مانند مسائل کمبود آب و یا تجارت بین المللی نیست. من چهار چشم انداز در مورد اثرات مجازی آب و آب را با هدف نشان دادن ناکافی این مفاهیم در بحث های سیاسی و در تلاش برای تعیین تخصیص بهینه و استفاده از منابع آب توصیف می کنم. چهار دیدگاه عبارتند از: (1) تجارت بین المللی نباید تغییر یا تنظیم شود تا منعکس کننده محتوای آب مجازی کالاهای تجاری یا رد پای آب در کشورهای شرکای تجاری باشد؛ (2) کشورها با وارد شدن به تجارت مجازی آب صرفه جویی نمی کنند؛ (3) مصرف کنندگان در یک کشور نمیتوانند کمبود آب را کاهش دهند یا کیفیت آب را در کشورهای دیگر بهبود بخشیده و (4) رد پای آب ها به پدیده های کربن یا اکولوژیکی مشابه نیستند.

موضوعات مقاله