آیا سیستم های با کارایی بالا همیشه یک ابزار نگهداری ارزشمند هستند؟ نقش زنانه سازی نیروی کار و مراحل کار انعطاف پذیر

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
63
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Human resource management High-Performance Work Systems Workforce feminization Flexible work arrangements Retention rate
کلمات کلیدی :
مدیریت منابع انسانی، سیستم های کارآیی بالا، زنانگی نیروی کار، مراحل کار انعطاف پذیر، نرخ نگهداری
عنوان فارسی :

آیا سیستم های با کارایی بالا همیشه یک ابزار نگهداری ارزشمند هستند؟ نقش زنانه سازی نیروی کار و مراحل کار انعطاف پذیر

عنوان انگلیسی :

Are High-Performance Work Systems always a valuable retention tool? The roles of workforce feminization and flexible work arrangements

ژورنال :
European Management Journal
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237316300329
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.04.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 63

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Human resource management High-Performance Work Systems Workforce feminization Flexible work arrangements Retention rate

کلمات کلیدی : مدیریت منابع انسانی، سیستم های کارآیی بالا، زنانگی نیروی کار، مراحل کار انعطاف پذیر، نرخ نگهداری

عنوان فارسی : آیا سیستم های با کارایی بالا همیشه یک ابزار نگهداری ارزشمند هستند؟ نقش زنانه سازی نیروی کار و مراحل کار انعطاف پذیر

عنوان انگلیسی : Are High-Performance Work Systems always a valuable retention tool? The roles of workforce feminization and flexible work arrangements

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263237316300329چکیده انگلیسی
High-Performance Work Systems (HPWS) are commonly related to higher rates of employee retention. However, variations in such rates arising from differences in workforce gender composition have hardly been studied, so the aim here is to address these issues based on a sample of British workplaces. It is hypothesized that HPWS have reduced retention outcomes in highly feminized workplaces as compared to less feminized ones. An exploration is also made of how HPWS operate in conjunction with the provision of Flexible Work Arrangements (FWAs) to affect retention across both types of workplaces. The results suggest that workforce gender composition does indeed matter when it comes to the relationship between HPWS and retention. Contrary to expectations, the provision of FWAs alongside HPWS appears to be a less-than-optimal approach to retain employees, particularly in highly feminized workplaces.

چکیده فارسی
سیستم های کار با کارایی بالا (HPWS) معمولا با افزایش میزان نگهداری کارکنان ارتباط دارد. با این حال، تغییرات در چنین نرخ هایی ناشی از تفاوت در ترکیب جنسیت نیروی کار به سختی مورد مطالعه قرار گرفته است، بنابراین هدف این است که به این مسائل بر اساس نمونه ای از محل کار بریتانیا بپردازیم. فرض بر این است که HPWS در نتیجه نتایج احتباس در مکان های بسیار فمنیستی، در مقایسه با زنان فمینیست کمتر، کاهش یافته است. اکتشاف نیز در مورد چگونگی کار HPWS در ارتباط با ارائه تسهیلات انعطاف پذیر کار (FWAs) برای تأثیر در حفظ در هر دو نوع محل کار انجام شده است. نتایج نشان می دهد که ترکیب جنسیتی نیروی کار در هنگام ارتباط بین HPWS و حفظ، مهم است. بر خلاف انتظارات، ارائه FWAs در کنار HPWS به نظر می رسد یک رویکرد کمتر از حد مطلوب برای حفظ کارکنان، به ویژه در مکان های بسیار زنانه باشد .

موضوعات مقاله