برون سپاری هتل تحت مشخصات خاص: “خوب، بد و نازیبا”

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
39
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Asset specificity Case study Falsification Inter-firm behavior Outsourcing Transaction cost economics
کلمات کلیدی :
خصوصیات دارایی، مطالعه موردی، فساد رفتار بین شرکت، برون سپاری، هزینه انجام تراکنش
عنوان فارسی :

برون سپاری هتل تحت مشخصات خاص: "خوب، بد و نازیبا"

عنوان انگلیسی :

Hotel outsourcing under asset specificity: “The good, the bad and the ugly”

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517714001824
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.09.012
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 39

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Asset specificity Case study Falsification Inter-firm behavior Outsourcing Transaction cost economics

کلمات کلیدی : خصوصیات دارایی، مطالعه موردی، فساد رفتار بین شرکت، برون سپاری، هزینه انجام تراکنش

عنوان فارسی : برون سپاری هتل تحت مشخصات خاص: "خوب، بد و نازیبا"

عنوان انگلیسی : Hotel outsourcing under asset specificity: “The good, the bad and the ugly”

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517714001824چکیده انگلیسی
This paper presents three case studies developed to investigate outsourcing outcomes in the Tunisian hotel industry. The paper applies a transaction cost economics (TCE) logic to examine potential contracting problems stemming from hotel outsourcing under asset specificity conditions. Working within the tradition of post-positivism, we find case study evidence of significant falsification value regarding TCE propositions on the performance consequences of unilateral and bilateral relation-specific investments and their holdup potential. Our insights have important practical implications for the management of hotel outsourcing relationships characterized by high asset specificity.

چکیده فارسی
در این مقاله، سه مطالعه موردی برای بررسی نتایج برون سپاری در صنعت هتل تونس ارائه شده است. این مقاله یک منطق هزینه انجام تراکنش (TCE) برای بررسی مشکلات پیمودن احتمالی ناشی از برون سپاری هتل در شرایط خاص دارایی مورد استفاده قرار می دهد. کار در سنت پسپوزیتیویسم، شواهد موردی را در مورد ارزش اشتباه محسوب شده در مورد پیشنهادات TCE در مورد پیامدهای عملکرد سرمایه گذاری های خاص یک طرفه و دو جانبه و پتانسیل نگهداری آنها پیدا می کنیم. بینش ما مفاهیم عملی مهم را برای مدیریت روابط برون سپاری هتل مشخص می کند که مشخصه خاصیت دارایی بالا است.

موضوعات مقاله