عوامل موثر بر پذیرش سیستم‌های رزرو با تلفن همراه : چارچوب فناوری-سازمان-محیطی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
72
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Technology-organization-environment (TOE) framework Mobile service adoption Mobile hotel reservation systems Hospitality industry
کلمات کلیدی :
چارچوب فناوری سازمان-محیطی (TOE)، پذیرش سرویس تلفن همراه، سیستم رزرو هتل موبایل، صنعت مهمانداری
عنوان فارسی :

عوامل موثر بر پذیرش سیستم‌های رزرو با تلفن همراه : چارچوب فناوری-سازمان-محیطی

عنوان انگلیسی :

Factors affecting hotels' adoption of mobile reservation systems: A technology-organization-environment framework

ژورنال :
Tourism Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517715300200
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.09.021
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 72

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Technology-organization-environment (TOE) framework Mobile service adoption Mobile hotel reservation systems Hospitality industry

کلمات کلیدی : چارچوب فناوری سازمان-محیطی (TOE)، پذیرش سرویس تلفن همراه، سیستم رزرو هتل موبایل، صنعت مهمانداری

عنوان فارسی : عوامل موثر بر پذیرش سیستم‌های رزرو با تلفن همراه : چارچوب فناوری-سازمان-محیطی

عنوان انگلیسی : Factors affecting hotels' adoption of mobile reservation systems: A technology-organization-environment framework

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517715300200چکیده انگلیسی
This study explores why hotels adopt mobile reservation systems; based on a technology-organization-environment (TOE) framework, nine factors are hypothesized to explain hotels' adoption of mobile hotel reservation systems (MHRS). Logistic regression is employed to analyze data gathered from 140 hotels in Taiwan. The results indicate that compatibility, firm size, technology competence, and critical mass are significantly positively related to MHRS adoption, while complexity is significantly negatively related to MHRS adoption. By indentifying the predictors of hotels' adoption of MHRS through the TOE framework, this study provides several theoretical and practical implications related to mobile service adoption.

چکیده فارسی
این مطالعه به بررسی اینکه چرا هتل ها سیستم های رزرو تلفن همراه را دریافت می کنند، بر اساس یک چارچوب فناوری-سازمان-محیط (TOE)، نه فاکتور برای توضیح پذیرش هتل های رزرو هتل در هتل ها (MHRS) فرض شده است. رگرسيون لجستيك براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از 140 هتل در تایوان استفاده می شود. نتايج نشان مي دهد كه سازگاري، اندازه شركت، شايستگي فناوري و توزيع بحراني به طور قابل توجهي با تصويب MHRS ارتباط دارد، در حالي كه پيچيدگي به طور قابل ملاحظه اي با تصويب MHRS مرتبط است. با شناسایی پیش بینی کننده پذیرش هتل ها از MHRS از طریق چارچوب TOE، این مطالعه چندین نظریه و عملی در ارتباط با تصویب سرویس تلفن همراه را فراهم می کند.

موضوعات مقاله