مدیریت منابع انسانی در شرکت های تولیدی چینی

Elsevier تومان 14,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
4
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
7
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Human Resource Management Manufacturing company China Recruitment Remuneration Training
کلمات کلیدی :
مدیریت منابع انسانی، شرکت تولیدی، استخدام چین، بازپرداخت، آموزش
عنوان فارسی :

مدیریت منابع انسانی در شرکت های تولیدی چینی

عنوان انگلیسی :

Human Resource Management in Chinese manufacturing companies

ژورنال :
Perspectives in Science
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213020915000488
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.pisc.2015.11.003
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 3

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 7

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Human Resource Management Manufacturing company China Recruitment Remuneration Training

کلمات کلیدی : مدیریت منابع انسانی، شرکت تولیدی، استخدام چین، بازپرداخت، آموزش

عنوان فارسی : مدیریت منابع انسانی در شرکت های تولیدی چینی

عنوان انگلیسی : Human Resource Management in Chinese manufacturing companies

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213020915000488چکیده انگلیسی
The objective of this article is to analyse and present current Human Resource Management (HRM) practices in Chinese manufacturing companies. This work is an initial study of research focused on comparison of Human Resource Management in Chinese and Czech manufacturing companies. A questionnaire consisting of 58 questions devoted to specific aspects of HRM such as recruitment, performance evaluation and remuneration, training and development, was designed to acquire necessary data. Data acquired from 67 Chinese companies were analysed; descriptive statistics and analysis of variation were applied in order to yield the most beneficial outcomes. Results show significant differences in various aspects of HRM depending on the size and the ownership of monitored companies. Results followed with discussion and implications emphasize the importance of proper practices implementing all aspects of HRM in one functional complex.

چکیده فارسی
هدف این مقاله تحلیل و ارائه شیوه های مدیریت منابع انسانی فعلی (HRM) در شرکت های تولیدی چینی است. این کار مطالعات اولیه پژوهش است که در مقایسه با مدیریت منابع انسانی در شرکت های تولیدی چینی و اهل چکوسلواکی متمرکز شده است. پرسشنامه شامل 58 سوال برای جنبه های خاص HRM مانند استخدام، ارزیابی عملکرد و پاداش، آموزش و توسعه، برای بدست آوردن اطلاعات لازم طراحی شده است. داده های به دست آمده از 67 شرکت چینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل تغییرات برای به دست آوردن نتایج سودمند استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تفاوت های قابل توجهی در جنبه های مختلف HRM بسته به اندازه و مالکیت شرکت های تحت نظارت است. نتایج به همراه بحث و مفاهیم بر اهمیت شیوه های مناسب و اجرای تمام جنبه های HRM در یک مجموعه کاربردی تأکید می شود.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 14,000