مدیریت منابع انسانی و سازماندهی بر اساس پروژه: زمین بارور، فرصت های از دست رفته و چشم اندازی برای ارتباطات نزدیک تر

Elsevier
سال انتشار :
2018
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
85
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
HRM (human resource management) PBO (project based organizing) Levels of analysis
کلمات کلیدی :
HRM (مدیریت منابع انسانی)، PBO (سازماندهی بر اساس پروژه)، سطوح تجزیه و تحلیل
عنوان فارسی :

مدیریت منابع انسانی و سازماندهی بر اساس پروژه: زمین بارور، فرصت های از دست رفته و چشم اندازی برای ارتباطات نزدیک تر

عنوان انگلیسی :

Human resource management and project based organizing: Fertile ground, missed opportunities and prospects for closer connections

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317302922
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2017.06.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 85

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : HRM (human resource management) PBO (project based organizing) Levels of analysis

کلمات کلیدی : HRM (مدیریت منابع انسانی)، PBO (سازماندهی بر اساس پروژه)، سطوح تجزیه و تحلیل

عنوان فارسی : مدیریت منابع انسانی و سازماندهی بر اساس پروژه: زمین بارور، فرصت های از دست رفته و چشم اندازی برای ارتباطات نزدیک تر

عنوان انگلیسی : Human resource management and project based organizing: Fertile ground, missed opportunities and prospects for closer connections

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786317302922چکیده انگلیسی
We explore publishing trends regarding HRM and PBO in the main journals in the field of project management to highlight key empirical and theoretical contributions during the period 1996–2016. We offer three contributions to the field of project management. The first is theoretical where we analyze twenty years of research in key project management journals by adapting and extending the framework of Wright and Boswell (2002), and identifying categories of HRM research at three levels of analysis. This analysis provides an overview integrating exemplary research to date on the HRM-PBO link at different levels, showing areas where research is well-developed and also areas that, while promising, have not been examined in a systematic manner to date.Our second contribution is that we highlight a variety of theoretical as well as methodological resources from the HRM field that can be applied in project studies and in so doing promote cross-fertilization of ideas and approaches between these two fields.Finally, a key managerial contribution is that we introduce the project as a temporary organization level of analysis, explicitly making visible HRM practices on the project. This can guide both HRM practitioners, and project managers, in terms of the importance of projects as sites for human resource management and employment activities including careers, employee participation and employment relations all of which are critical issues and deserve more attention.

چکیده فارسی
ما روند انتشار در رابطه با HRM و PBO را در مجلات اصلی در زمینه مدیریت پروژه کشف می کنیم تا سهم کلیدی تجربی و نظری را در دوره 1996 تا 2016 به نمایش بگذاریم. سه نکته را در زمینه مدیریت پروژه ارائه می دهیم. اولین تئوری است که در آن بیست سال تحقیق در مجلات مدیریت کلیدی پروژه را با اقتباس و گسترش چارچوب رایت و بوسول (2002) و شناسایی دسته های تحقیق منابع انسانی در سه سطح تحلیل می کنیم. این تجزیه و تحلیل، یک تحقیق جامع و یکپارچه در رابطه با HRM-PBO را در سطوح مختلف ارائه می دهد، مناطقی را نشان می دهد که در آن تحقیق به خوبی توسعه یافته است و همچنین مناطقی که در حال تحقق آن، تا به امروز به طور سیستماتیک مورد بررسی قرار نگرفته اند.

موضوعات مقاله