همپوشانی بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و ابزار مدیریت استراتژیک در سازمان های دولتی

Elsevier تومان 19,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
39
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
New Public Management Stakeholder Mapping Strategic Management Strategic tools Value Chain Analysis
کلمات کلیدی :
مدیریت عمومی جدید، نقشه برداری مشارکت کننده، مدیریت استراتژیک، ابزار استراتژیک، تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش
عنوان فارسی :

همپوشانی بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و ابزار مدیریت استراتژیک در سازمان های دولتی

عنوان انگلیسی :

Overlaps between Human Resources’ Strategic Planning and Strategic Management Tools in Public Organizations

ژورنال :
Procedia - Social and Behavioral Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816311557
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.054
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 39

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : New Public Management Stakeholder Mapping Strategic Management Strategic tools Value Chain Analysis

کلمات کلیدی : مدیریت عمومی جدید، نقشه برداری مشارکت کننده، مدیریت استراتژیک، ابزار استراتژیک، تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش

عنوان فارسی : همپوشانی بین برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی و ابزار مدیریت استراتژیک در سازمان های دولتی

عنوان انگلیسی : Overlaps between Human Resources’ Strategic Planning and Strategic Management Tools in Public Organizations

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816311557چکیده انگلیسی
Planning develops a foundation for management elements and a process that organizations combine all their activities and efforts related to their intended purposes, the way to achieve them, and how to pass these ways. The aim of this paper is to present scientific research about the applicability and efficiency of two strategic management tools including the analysis of value chain and stakeholder analysis in the public organizations and to suggest that strategic tools such as value chain analysis used in public organizations need to adapt themselves to presupposed conditions in order to maximize the effect of them for understanding the conditions. These studies suggest that the strategic analysis of relations that make up all or part of organizations’ values is less important if their complex relationships are mutually interdependent and unclear. This study tries to apply two models including value chain analysis and stakeholder analysis in the similar way to show that how strategic understanding increases as result of coexistence. Therefore, management should have a proper planning for its all resources. One of these resources which is strategic for organizations is human resources which are the important component for strategic planning. Some factors have caused a new approach in the strategic human resources’ planning, however; this kind of planning is not used completely in organizations due to some limitations.

چکیده فارسی
برنامه ریزی، پایه ای برای عناصر مدیریت و یک فرآیند است که سازمان ها تمام فعالیت ها و تلاش های خود را در رابطه با اهداف مورد نظر خود، راه رسیدن به آنها و نحوه انتقال این راه ها، ترکیب می کنند. هدف از این مقاله ارائه تحقیقات علمی در زمینه کاربرد و کارایی دو ابزار مدیریت استراتژیک شامل تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و تجزیه و تحلیل سهامداران در سازمان های عمومی است و پیشنهاد می شود که ابزار استراتژیک مانند تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مورد استفاده در سازمان های عمومی نیاز به خودشان را به شرایط پیش فرض خود سازگار می کنند تا تأثیر آنها را برای درک شرایط به حداکثر برسانند. این مطالعات نشان می دهد که تجزیه و تحلیل استراتژیک روابط که تمام یا بخشی از ارزش های سازمان ها را تشکیل می دهد، کمتر اهمیت دارد، زیرا روابط پیچیده آنها متقابلا متضاد و نامشخص است. این مطالعه تلاش می کند تا دو مدل از جمله تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش و تجزیه و تحلیل سهامداران را به شیوه ای مشابه نشان دهد که چگونه استراتژیک در نتیجه همزیستی افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت باید برنامه ای مناسب برای همه منابع خود داشته باشد. یکی از این منابع استراتژیک برای سازمانها منابع انسانی است که جزء مهمی برای برنامه ریزی استراتژیک هستند. بعضی از عوامل باعث شده است رویکرد جدیدی در برنامه ریزی منابع انسانی استراتژیک ایجاد شود. این نوع برنامه ریزی به دلیل برخی محدودیت ها به طور کامل در سازمان ها مورد استفاده قرار نمی گیرد.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 19,000