برنامه ریزی تخلیه جمعیت با استفاده از حمل و نقل عمومی

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
33
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Humanitarian logistics Disaster operations management Evacuation modeling Transit planning Bus evacuation problem Simulation modeling
کلمات کلیدی :
تدارکات بشردوستانه، مدیریت عملیات فاجعه، مدل سازی تخلیه، برنامه ریزی حمل و نقل، مشکل تخلیه اتوبوس، مدلسازی شبيه سازی
عنوان فارسی :

برنامه ریزی تخلیه جمعیت با استفاده از حمل و نقل عمومی

عنوان انگلیسی :

Hurricane evacuation planning using public transportation

ژورنال :
Socio-Economic Planning Sciences
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038012116300210
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.seps.2016.10.009
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 33

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Humanitarian logistics Disaster operations management Evacuation modeling Transit planning Bus evacuation problem Simulation modeling

کلمات کلیدی : تدارکات بشردوستانه، مدیریت عملیات فاجعه، مدل سازی تخلیه، برنامه ریزی حمل و نقل، مشکل تخلیه اتوبوس، مدلسازی شبيه سازی

عنوان فارسی : برنامه ریزی تخلیه جمعیت با استفاده از حمل و نقل عمومی

عنوان انگلیسی : Hurricane evacuation planning using public transportation

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038012116300210چکیده انگلیسی
Just before a hurricane is predicted to strike an urban area, millions of people evacuate from impact zones to safer regions. This paper provides a mass-evacuation strategy using public transportation before the strike of a hurricane. The assumptions made are that the evacuation zones, shelter locations, and the time of strike of the hurricane are pre-determined. The evacuation operations commence when the warnings are issued and end when the hurricane strike is predicted to occur. We propose a multi-stage approach. At the first stage is the planning framework, where pickup locations are determined and assigned to shelters, and an initial set of routes is generated along these locations. This is done by weighing each location based on the accumulated demand, and favoring multiple routes to pass through a location with higher demand. In the next stage, each route is assigned a trip number such that 1) routes with higher demand require more trips, and 2) two successive trips to a route are spaced evenly. A simulation tool has been developed to model the dispatching of the given number of buses, stochastic arrival of evacuees, queueing effects at the pickup locations, and the transportation of evacuees to the safety regions. The results from the simulation presented in this paper serve as an evaluation tool for a route design, and a local search heuristic is proposed to effect positive changes in the route design.

چکیده فارسی
درست قبل از اینکه طوفان برای حمله به یک منطقه شهری پیش بینی شود، میلیون ها نفر از مناطق ضربه تا مناطق امن تر تخلیه می شوند. این مقاله یک استراتژی تخلیه توده ای را با استفاده از حمل و نقل عمومی قبل از شدت طوفان فراهم می کند. پیش بینی های انجام شده این است که مناطق تخلیه، مکان های پناهگاه و زمان شدت طوفان از پیش تعیین شده است. عملیات تخلیه زمانی آغاز می شود که هشدارها صادر می شوند و زمانی که شدت طوفان پیش بینی می شود، پایان می یابد. ما رویکرد چند مرحله ای را پیشنهاد می کنیم. در مرحله اول، چارچوب برنامه ریزی است که در آن مکان های وانت تعیین و اختصاص داده شده به پناهگاه ها و مجموعه ای از مسیرهای اولیه در این مکان ها تولید می شود. این کار با جابجایی هر مکان براساس افراد انباشته شده انجام می شود و از مسیرهای متعدد برای عبور از یک محل با تقاضای بالایی برخوردار است. در مرحله بعد، هر مسیر یک تعداد سفر اختصاص داده می شود به طوری که 1) مسیرهایی با تقاضای بالاتر نیاز به سفرهای بیشتری دارند و 2) دو سفر پیوسته به یک مسیر به طور مساوی فاصله دارند. یک ابزار شبیه سازی شده برای مدل سازی اعلان تعداد اتوبوس ها، ورود تصادفی جمعیت ، اثرات صف بندی در مکان های وانت و حمل و نقل جمعیت به مناطق ایمنی توسعه داده شده است. نتایج شبیه سازی ارائه شده در این مقاله به عنوان یک ابزار ارزیابی برای طراحی مسیر عمل می کند و یک ابتکار جستجو محلی برای ایجاد تغییرات مثبت در طراحی مسیر پیشنهاد شده است.

موضوعات مقاله