یک رویکرد ترکیبی برای ساخت یک سیستم هوش تجاری چند بعدی برای اپراتورهای شبکه برق

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
47
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Business intelligence Data-warehouse Data-warehouse design Smart grids
کلمات کلیدی :
هوش تجاری،انبار داده،طراحی انبار داده،شبکه های هوشمند
عنوان فارسی :

یک رویکرد ترکیبی برای ساخت یک سیستم هوش تجاری چند بعدی برای اپراتورهای شبکه برق

عنوان انگلیسی :

A hybrid approach to building a multi-dimensional business intelligence system for electricity grid operators

ژورنال :
Utilities Policy
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095717871630159X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.jup.2016.06.010
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 47

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Business intelligence Data-warehouse Data-warehouse design Smart grids

کلمات کلیدی : هوش تجاری،انبار داده،طراحی انبار داده،شبکه های هوشمند

عنوان فارسی : یک رویکرد ترکیبی برای ساخت یک سیستم هوش تجاری چند بعدی برای اپراتورهای شبکه برق

عنوان انگلیسی : A hybrid approach to building a multi-dimensional business intelligence system for electricity grid operators

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095717871630159Xچکیده انگلیسی
This paper proposes a new methodology for building multi-dimensional data-warehousing and business intelligence systems for utility companies. The proposed approach can be used by any utility company that wishes to take advantage of the principles and recommendations gained through a critical analysis of the Kimball and ASAP methodologies. The results show that this new approach can be incorporated as a cornerstone for business intelligence systems operating in a data-rich environment. It can be successfully designed and used for various reporting purposes of various business segments of an organization. The approach was tested by applying it to electricity market analysis of the Serbian energy transmission system and market operator “Elektromreža Srbije” in the context of smart-grid technologies.

چکیده فارسی
این مقاله یک روش جدید برای ساخت چند بعدی سیستم های داده سازی انبارداری و هوش کسب و کار برای شرکت های برق ارائه می دهد. رویکرد پیشنهادی می تواند توسط هر کمپانی که مایل به استفاده از اصول و توصیه های حاصل از تجزیه و تحلیل بحرانی روش های Kimball و ASAP است، استفاده شود. نتایج نشان می دهد که این رویکرد جدید می تواند به عنوان پایه ای برای سیستم های هوش تجاری کسب و کار در محیط های غنی از اطلاعات عمل کند. این می تواند با موفقیت برای اهداف گزارشگری بخش های مختلف کسب و کار یک سازمان طراحی و مورد استفاده قرار گیرد. این رویکرد با استفاده از آن به تجزیه و تحلیل بازار برق در سیستم انتقال انرژی صرب و اپراتور "Elektromreža Srbije" در زمینه فن آوری های هوشمند تست آزمایش شد.

موضوعات مقاله