پردازش تصویر بر اساس کنترل کیفیت درزهای غیر قابل نفوذ در بسته های آسپتیک چند لایه

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
5
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
24
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Canny edge detection Image processing Pixel based image segmentation Quality control Impermeable seams Multilayered aseptic package
کلمات کلیدی :
تشخیص لبه بسته ، پردازش تصویر، تقسیم تصویر مبتنی بر پیکسل، کنترل کیفیت، درزهای قابل نفوذ، بسته بندی آسپتیک چند لایه
عنوان فارسی :

پردازش تصویر بر اساس کنترل کیفیت درزهای غیر قابل نفوذ در بسته های آسپتیک چند لایه

عنوان انگلیسی :

Image processing based quality control of the impermeable seams in multilayered aseptic packages

ژورنال :
Expert Systems with Applications
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414008240
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.12.045
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 24

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Canny edge detection Image processing Pixel based image segmentation Quality control Impermeable seams Multilayered aseptic package

کلمات کلیدی : تشخیص لبه بسته ، پردازش تصویر، تقسیم تصویر مبتنی بر پیکسل، کنترل کیفیت، درزهای قابل نفوذ، بسته بندی آسپتیک چند لایه

عنوان فارسی : پردازش تصویر بر اساس کنترل کیفیت درزهای غیر قابل نفوذ در بسته های آسپتیک چند لایه

عنوان انگلیسی : Image processing based quality control of the impermeable seams in multilayered aseptic packages

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414008240چکیده انگلیسی
Multilayered aseptic material which guarantees the extended shelf life of liquid foods is turned into an impermeable package by folding packaging machines. Some problems in the machines causes the packages to lose the impermeability property and therefore lead to deterioration of the liquid food. The leak test, which was performed to determine the problem, has been carried out by expert employees. The control process has steps of random selection of the liquid food packages, the opening of it properly, and observing the distribution of the injected ink in the seams by human eye. It is known that this control can cause serious material damage due to the human-based errors. With this study, it was aimed to perform the leak test of seams in multilayered aseptic packages by using a combination of the image processing and classification techniques. Through the data obtained from a real production environment, the experiments were performed and the results were evaluated. As a result, it can be said that the study has a distinctive feature as being the first in its field with its promising results.

چکیده فارسی
مواد آسپتیک چند لایه که باعث تضمین عمر طولانی مواد غذایی مایع می شود، با بستن ماشین آلات بسته بندی، به یک بسته قابل انعطاف تبدیل می شود. بعضی از مشکلات در ماشین باعث می شود که بسته ها ویژگی نفوذ پذیری خود را از دست بدهند و به همین دلیل منجر به خرابی مواد غذایی مایع شود. آزمایش نشتی که برای تعیین مشکل ، توسط کارکنان متخصص انجام شده است. پروسه کنترل گام های انتخاب تصادفی بسته های مواد مایع، باز کردن آن به درستی و مشاهده توزیع جوهر تزریقی در جوش توسط چشم انسان است. دانستیم که این کنترل می تواند به دلیل خطاهای مبتنی بر انسان منجر به آسیب جدی شود. با این مطالعه، هدف از انجام این آزمایش آزمون نشت از درز در بسته های آسپتیک چند لایه با استفاده از ترکیبی از پردازش تصویر و تکنیک های طبقه بندی است. از طریق داده های به دست آمده از محیط تولید واقعی، آزمایش ها انجام شد و نتایج ارزیابی شد. در نتیجه می توان گفت که مطالعه دارای ویژگی متمایز به عنوان اولین در زمینه خود با نتایج امیدوار کننده است.

موضوعات مقاله