تاثیر یک بازی شبیه سازی ERP در یادگیری آنلاین

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
7
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
32
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Online learning; Asynchronous online teaching; ERP; ERP simulation; SAP
کلمات کلیدی :
یادگیری آنلاین؛ تست آنلاین آسنکرون؛ ERP؛ شبیه سازی ERP؛SAP
عنوان فارسی :

تاثیر یک بازی شبیه سازی ERP در یادگیری آنلاین

عنوان انگلیسی :

Impact of an ERP simulation game on online learning

ژورنال :
The International Journal of Management Education
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811717300101
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijme.2017.01.004
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 6

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 32

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Online learning; Asynchronous online teaching; ERP; ERP simulation; SAP

کلمات کلیدی : یادگیری آنلاین؛ تست آنلاین آسنکرون؛ ERP؛ شبیه سازی ERP؛SAP

عنوان فارسی : تاثیر یک بازی شبیه سازی ERP در یادگیری آنلاین

عنوان انگلیسی : Impact of an ERP simulation game on online learning

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472811717300101چکیده انگلیسی
The ever increasing use of online education dictates that the use of traditional face-to-face tools for students be expanded into the virtual classroom. Business students in online MBA courses at two universities are tasked with making decisions using SAP's ERPSim Manufacturing Game. The students are polled before and after their simulation experience on five dimensions including attitude toward SAP and several dimensions in Enterprise Resource Planning (ERP) knowledge. Students were found to have increased their attitudes toward SAP and knowledge of ERP upon completing the three-period simulation game. These results are significant for business educators of online courses because it shows that increased learning due to ERPSim not only takes place in face-to-face education classrooms but in an asynchronous environment as well. A comparison of our results with those reported in prior studies involving traditional classes revealed additional insights and potential topics for future research.

چکیده فارسی
استفاده روزافزون از آموزش آنلاین به این معنا است که استفاده از ابزارهای سنتی چهره به چهره برای دانش آموزان به کلاس مجازی گسترش می یابد. دانشجویان کسب و کار در دوره های MBA آنلاین در دو دانشگاه مسئول تصمیم گیری با استفاده از ERPsim ساخت بازی SAP است. دانش آموزان قبل و بعد از تجربه شبیه سازی خود را در پنج بعد از جمله نگرش نسبت به SAP و چندین بعد در دانش برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) مورد بررسی قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهد که دانشجویان پس از اتمام بازی شبیه سازی سه دوره، نگرش خود نسبت به SAP و دانش ERP را افزایش داده اند. این نتایج برای مدرسان کسب و کار در دوره های آنلاین قابل توجه است، زیرا نشان می دهد که افزایش یادگیری به دلیل ERPSim نه تنها در کلاس های آموزش چهره به چهره رخ می دهد، بلکه در یک محیط ناهمزمان نیز می باشد. مقایسه نتایج ما با کسانی که در مطالعات قبلی مربوط به کلاس های سنتی گزارش شده اند، بینش های بیشتر و موضوعات بالقوه را برای تحقیقات آینده ایجاب می کند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000