تاثیر استراتژی های کسب و کار خانوادگی بر قیمت اتاق های هتل

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
8
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
93
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Family business Hotels Hedonic price Family business branding Family business performance
کلمات کلیدی :
کسب و کار خانوادگی، هتل ها، قیمت هادونیک، نام تجاری خانواده، عملکرد کسب و کار خانوادگی
عنوان فارسی :

تاثیر استراتژی های کسب و کار خانوادگی بر قیمت اتاق های هتل

عنوان انگلیسی :

The impact of family business strategies on hotel room prices

ژورنال :
European Journal of Family Business
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444877X1630006X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ejfb.2016.06.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 93

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Family business Hotels Hedonic price Family business branding Family business performance

کلمات کلیدی : کسب و کار خانوادگی، هتل ها، قیمت هادونیک، نام تجاری خانواده، عملکرد کسب و کار خانوادگی

عنوان فارسی : تاثیر استراتژی های کسب و کار خانوادگی بر قیمت اتاق های هتل

عنوان انگلیسی : The impact of family business strategies on hotel room prices

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444877X1630006Xچکیده انگلیسی
This paper seeks to address the lack of empirical research on family businesses in the Spanish hotel industry. Through a hedonic price model applied to Malaga hotels, this study assessed the impact on hotel room prices of whether or not a hotel is a family business. The results show that, when being a family-business hotel is considered, this has a negative impact on prices of about €10. The results are discussed based on a combined approach of profitability, brand and price strategies, which offers several ways to interpret the research outcomes. A first option is that Malaga family businesses follow a strategy of cost leadership. The second option is heavy brand investment by Malaga family hotels. Another option is that customers consider the family hotels of this destination unprofessional compared with non-family hotels.

چکیده فارسی
این مقاله به بررسی فقدان تحقیقات تجربی در زمینه تجارت خانواده در صنعت هتل اسپانیایی می پردازد. این مطالعه با استفاده از مدل قیمت گذاری هودونیک در هتل های مالاگا، تاثیری بر قیمت اتاق های هتل داشت تا اینکه آیا یک هتل خانوادگی است یا خیر. نتایج نشان می دهد که در حالی که یک هتل خانوادگی در نظر گرفته می شود، این تاثیر منفی بر قیمت های 10 یورو دارد. نتایج بر اساس یک رویکرد ترکیبی از سودآوری، استراتژی های برند و قیمت، که راه های مختلفی برای تفسیر نتایج تحقیقات ارائه می دهد، مورد بحث قرار می گیرد. اولین گزینه این است که شرکت های خانوادگی مالاگا یک استراتژی رهبری هزینه را دنبال می کنند. گزینه دوم سرمایه گذاری نام تجاری سنگین هتل های خانواده مالاگا است. یکی دیگر از گزینه این است که مشتریان هتل های خانوادگی این مقصد غیر حرفه ای را در مقایسه با هتل های غیر خانوادگی در نظر می گیرند.

موضوعات مقاله