تأثیر کنترل رسمی و گوانسی در برخورد وظایف در روابط برون سپاری در چین

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
83
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Buyer-supplier relationship Chinese guanxi Formal control Outsourcing Task conflict
کلمات کلیدی :
ارتباط خریدار و تامین کننده، چینی گوانسی، کنترل رسمی، برون سپاری، درگیری کار
عنوان فارسی :

تأثیر کنترل رسمی و گوانسی در برخورد وظایف در روابط برون سپاری در چین

عنوان انگلیسی :

The impact of formal control and guanxi on task conflict in outsourcing relationships in China

ژورنال :
Industrial Marketing Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850116301705
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.08.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 83

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Buyer-supplier relationship Chinese guanxi Formal control Outsourcing Task conflict

کلمات کلیدی : ارتباط خریدار و تامین کننده، چینی گوانسی، کنترل رسمی، برون سپاری، درگیری کار

عنوان فارسی : تأثیر کنترل رسمی و گوانسی در برخورد وظایف در روابط برون سپاری در چین

عنوان انگلیسی : The impact of formal control and guanxi on task conflict in outsourcing relationships in China

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850116301705چکیده انگلیسی
The purpose of this study is to explore how manufacturing firms manage task conflict with their outsourcing suppliers in the context of China. Using survey data collected from manufacturing firms operating in China, we found that when implementing R&D and manufacturing outsourcing, both formal control and Chinese guanxi are useful governance mechanisms for suppressing outsourcing task conflict. We also observe that Chinese guanxi moderates the impact of formal control on task conflict, especially when implementing R&D outsourcing. By investigating the roles of formal control and Chinese guanxi in outsourcing practices in China, this study contributes to a better understanding of how to manage task conflict effectively.

چکیده فارسی
هدف از این مطالعه این است که کشف کنیم که چگونه شرکت های تولید کننده در تعارض با مشکلات وظیفه خود در چارچوب چین با مشکلاتی مواجه می شوند. با استفاده از داده های نظرسنجی جمع آوری شده از شرکت های تولیدی در چین، متوجه شدیم که هنگام اجرای تحقیق و توسعه و تولید برونسپاری، کنترل رسمی و گوانسی چینی مکانیسم های حکومتی مفید برای سرکوب درگیری های وظیفه برون سپاری است. ما همچنین متوجه می شویم که گوانسی چینی تاثیر کنترل رسمی بر درگیری های وظیفه، به خصوص در هنگام اجرای برون سپاری تحقیق و توسعه را تعدیل می کند. با بررسی نقش کنترل رسمی و گوانسی چینی در شیوه های برون سپاری در چین، این مطالعه به درک بهتر چگونگی موثر مدیریت درگیری های کاری کمک می کند.

موضوعات مقاله