تاثیر برتری محصول بر رضایت مشتری در مدیریت پروژه

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
74
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Product superiority Customer satisfaction Project management
کلمات کلیدی :
برتری محصول، رضایت مشتری، مدیریت پروژه
عنوان فارسی :

تاثیر برتری محصول بر رضایت مشتری در مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی :

The impact of product superiority on customer satisfaction in project management

ژورنال :
International Journal of Project Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316000168
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2016.02.007
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 74

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Product superiority Customer satisfaction Project management

کلمات کلیدی : برتری محصول، رضایت مشتری، مدیریت پروژه

عنوان فارسی : تاثیر برتری محصول بر رضایت مشتری در مدیریت پروژه

عنوان انگلیسی : The impact of product superiority on customer satisfaction in project management

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786316000168چکیده انگلیسی
This paper investigates direct and moderating role of product superiority between project management and customer satisfaction. The data comes from customer satisfaction surveys conducted for a Fortune 500 company in building control systems industry. Data was aggregated over 18 consecutive months with 3129 surveys completed. Results showed that product superiority in project management has a significant direct impact on perceived customer satisfaction throughout the project. Furthermore product superiority somewhat strengthens the relationship between the project management stages and customer satisfaction. Due to this dual impact of the product superiority on the project management and customer satisfaction relationship, product superiority is a quasi-moderating variable in statistical terms. The results also suggest that product superiority, being a precursor for customer satisfaction, has lower impact on customer satisfaction than the actual project management aspect. This may be an indication of the higher service rather than product oriented nature of the system delivery projects.

چکیده فارسی
در اين مقاله، نقش مستقيم و تعديل كننده برتري محصول بين مديريت پروژه و رضايت مشتري بررسي شده است. داده ها از نظرسنجی های رضایت مشتری برای شرکت مالی 500 در ساخت سیستم های کنترل انجام شده است. داده ها در طی 18 ماه متوالی جمع آوری شد و 3129 نظرسنجی کامل شده است. نتایج نشان داد که برتر بودن محصول در مدیریت پروژه تاثیر مستقیمی بر رضایت مشتری درک شده در طول پروژه دارد. علاوه بر این، برتری محصول تا حدی رابطه بین مراحل مدیریت پروژه و رضایت مشتری را تقویت می کند. با توجه به این تاثیر دوگانه برتری محصول در مدیریت پروژه و رابطه رضایت مشتری، برتری محصول یک متغیر نیمه مدرن در شرایط آماری است. نتایج همچنین نشان می دهد که برتر بودن محصول، پیشروی برای رضایت مشتری، تاثیر کمتر بر رضایت مشتری نسبت به جنبه مدیریت پروژه واقعی دارد. این ممکن است نشانه ای از خدمات بالاتری باشد به جای ماهیت محصول گرا پروژه های تحویل سیستم.

موضوعات مقاله