تأثیر حمایت عمومی بر تمایل شرکت به بکارگرفتن تحقیق و توسعه: تجربه اسپانیایی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
14
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
51
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Public support R&D projects Impact analysis R&D extensive margin
کلمات کلیدی :
پشتیبانی عمومی، پروژه های تحقیق و توسعه، تجزیه و تحلیل تاثیر، حاشیه گسترده R & D
عنوان فارسی :

تأثیر حمایت عمومی بر تمایل شرکت به بکارگرفتن تحقیق و توسعه: تجربه اسپانیایی

عنوان انگلیسی :

The impact of public support on firm propensity to engage in R&D: Spanish experience

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515001304
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.05.011
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 13

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 51

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Public support R&D projects Impact analysis R&D extensive margin

کلمات کلیدی : پشتیبانی عمومی، پروژه های تحقیق و توسعه، تجزیه و تحلیل تاثیر، حاشیه گسترده R & D

عنوان فارسی : تأثیر حمایت عمومی بر تمایل شرکت به بکارگرفتن تحقیق و توسعه: تجربه اسپانیایی

عنوان انگلیسی : The impact of public support on firm propensity to engage in R&D: Spanish experience

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162515001304چکیده انگلیسی
Our objective is to estimate the effect of public low-interest loans for R&D projects on the probability of performing R&D by Spanish firms. The estimations provide evidence of the effectiveness of public low-interest loans, being the stimulus effect larger for SMEs than for large firms and also higher for manufacturing than for services. Supported firms are approximately 25 percentage points more likely to self-finance their R&D investments than non-supported firms. The effect is quite relevant if we consider that the probability of self-financing R&D activities is 53.2 percentage points higher when the firm has invested in R&D activities in the previous year. This result suggests that firms can be induced persistently to perform R&D activities by means of loans.

چکیده فارسی
هدف ما برآورد تأثیر وام های کم بهره عمومی برای پروژه های تحقیق و توسعه بر احتمال انجام تحقیقات و توسعه توسط شرکت های اسپانیایی است. برآوردها شواهدی از تأثیرات وام های کم بهره عمومی را ارائه می دهند که تاثیرات محرک برای SME ها بیشتر از شرکت های بزرگ و همچنین برای تولید بالاتر از خدمات است. شرکت های پشتیبانی شده تقریبا 25 درصد احتمال بیشتری دارند که خود سرمایه گذاری سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه خود را از شرکت های غیر حمایت کنند. این تأثیر بسیار مناسب است اگر ما در نظر داشته باشیم که احتمال شرکت در تحقیق و توسعه خود سرمایه گذاری 53.2 درصد بیشتر از زمانی است که شرکت در فعالیت های تحقیق و توسعه در سال گذشته سرمایه گذاری کرده است. این نتیجه نشان می دهد که شرکت ها می توانند از طریق وام به طور مداوم فعالیت های تحقیق و توسعه را ایجاد کنند.

موضوعات مقاله