یک رویکرد جدید برای انجام تحلیل اهمیت – رضایت برای به دست آوردن گروه های مصرف‌کننده معمولی در سیستم‌های اطلاعات کسب و کار

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
38
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Business intelligence User involvement Correspondence analysis Kano model Importance-satisfaction analysis
کلمات کلیدی :
هوش تجاری، دخالت کاربر، تجزیه و تحلیل مکالمات، مدل کانو، تحلیل اهمیت و رضایت
عنوان فارسی :

یک رویکرد جدید برای انجام تحلیل اهمیت - رضایت برای به دست آوردن گروه های مصرف‌کننده معمولی در سیستم‌های اطلاعات کسب و کار

عنوان انگلیسی :

A novel approach to conduct the importance-satisfaction analysis for acquiring typical user groups in business-intelligence systems

ژورنال :
Computers in Human Behavior
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215300923
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.014
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 38

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Business intelligence User involvement Correspondence analysis Kano model Importance-satisfaction analysis

کلمات کلیدی : هوش تجاری، دخالت کاربر، تجزیه و تحلیل مکالمات، مدل کانو، تحلیل اهمیت و رضایت

عنوان فارسی : یک رویکرد جدید برای انجام تحلیل اهمیت - رضایت برای به دست آوردن گروه های مصرف‌کننده معمولی در سیستم‌های اطلاعات کسب و کار

عنوان انگلیسی : A novel approach to conduct the importance-satisfaction analysis for acquiring typical user groups in business-intelligence systems

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215300923چکیده انگلیسی
Business intelligence (BI) is a powerful tool to conduct causality analysis and corporate diagnoses since it provides a data-driven approach to link firms' strategic goals into tactical policies and operational actions. Specifically, BI consists of a series of architectures and techniques like database, data warehousing, and data mining that transform raw data into useful information to provide decision supports. In reality, typical BI user groups involve financial analysts, marketing planners, general managers, field staffs, upstream suppliers, and downstream customers. Inspired by the concept of STP (segmentation-target-positioning) and product family design, BI systems need to be customized to satisfy diverse user groups and tailored to a firm for solving complicated but specific business problems. Consequently, a novel framework is proposed to fulfill the following goals: (1) incorporating user preferences to identify key design features that best fit BI's main segments for achieving customer acquisition, (2) transforming user perceptions into quantitative degrees of satisfaction for accomplishing customer retention, and (3) conducting the importance-satisfaction analysis to generate managerial insights for developing next-generation BI systems.

چکیده فارسی
هوش کسب و کار (BI) یک ابزار قدرتمند برای انجام تجزیه و تحلیل علیت و تشخیص شرکت ها است؛ زیرا یک رویکرد مبتنی بر داده ها برای پیوند اهداف استراتژیک شرکت ها با سیاست های تاکتیکی و اقدامات عملیاتی فراهم می کند. به طور خاص، BI شامل مجموعه ای از معماری ها و تکنیک هایی مانند پایگاه داده، ذخیره سازی داده ها و داده کاوی است که داده های خام را به اطلاعات مفید تبدیل می کند تا پشتیبانی های تصمیم گیری را ارائه دهند. در واقع، گروه های کاربر معمولی BI شامل تحلیلگران مالی، برنامه ریزان بازاریابی، مدیران عمومی، کارکنان زمینه، تامین کنندگان بالادست و مشتریان پایین دست هستند. با الهام از مفهوم STP (تقسیم بندی-هدف قرار دادن) و طراحی خانواده، سیستم های BI باید سفارشی شوند تا گروه های کاربری مختلف را برآورده کنند و به یک شرکت برای حل مشکلات پیچیده اما خاص کسب و کار متصل شوند. در نتیجه، یک چارچوب جدید برای دستیابی به اهداف ذیل پیشنهاد شده است: (1) ترکیب ترجیحات کاربر برای شناسایی ویژگی های طراحی کلیدی که بهترین بخش های BI را برای دستیابی به جذب مشتری در نظر می گیرند؛ (2) تبدیل ادراکات کاربر به میزان کمی از رضایت برای دستیابی به حفظ مشتری و (3) ارزیابی رضایت از اهمیت برای ایجاد بینش مدیریتی برای توسعه سیستم های نسل بعد BI.

موضوعات مقاله