بهبود در “استراتژی تولید یکپارچه و استفاده مجدد از: یک مدل CoFAQ و مورد مطالعه توسعه سیستم پست الکترونیکی سرور”

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
3
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
1
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Software reuse Integrated decision Optimization
کلمات کلیدی :
استفاده مجدد از نرم افزار، تصمیم متحد، بهینه سازی
عنوان فارسی :

بهبود در "استراتژی تولید یکپارچه و استفاده مجدد از: یک مدل CoFAQ و مورد مطالعه توسعه سیستم پست الکترونیکی سرور"

عنوان انگلیسی :

An improvement on “Integrated production strategy and reuse scenario: A CoFAQ model and case study of mail server system development”

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048315000420
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2015.03.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 2

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 1

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Software reuse Integrated decision Optimization

کلمات کلیدی : استفاده مجدد از نرم افزار، تصمیم متحد، بهینه سازی

عنوان فارسی : بهبود در "استراتژی تولید یکپارچه و استفاده مجدد از: یک مدل CoFAQ و مورد مطالعه توسعه سیستم پست الکترونیکی سرور"

عنوان انگلیسی : An improvement on “Integrated production strategy and reuse scenario: A CoFAQ model and case study of mail server system development”

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048315000420چکیده انگلیسی
The authors (Tang et al. (2013) [1] developed a CoFAQ model to formulate a solution for the problem of production strategy decision and reuse scenario selection for a software product family. In the previous research, we stated that the CoFAQ model was a 0–1 mixed integer nonlinear program, where only a local optimal solution might be found. In a recent study, we found that the CoFAQ could be transformed into a 0–1 mixed integer linear programming model. By solving the model, a global optimal solution can be obtained. In this paper, we present the improved formulation and the optimal solution for the case study.

چکیده فارسی
نویسندگان (تنگ و همکاران، 2013) [1] مدل CoFAQ را برای رسیدن به یک راه حل برای تصمیم گیری استراتژی تولید و استفاده از سناریو مجدد استفاده از یک گروه محصول نرم افزاری توسعه دادند. در تحقیق قبلی، ما اعلام کردیم که مدل CoFAQ یک برنامه غیر خطی اعداد صحیح 0-1 که در آن تنها یک راه حل مطلوب محلی یافت می شود. در یک مطالعه اخیر، ما دریافتیم که CoFAQ می تواند به یک مدل برنامه ریزی خطی یکپارچه 0-1 تبدیل شود. با حل مدل، جهانی در این مقاله، فرمول بهبود یافته و راه حل بهینه برای مطالعه موردی ارائه شده است.

موضوعات مقاله