بهبود ایمنی حمل و نقل با استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند

Elsevier تومان 23,000
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
15
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
intelligent systems transportation railways road critical infrastructure protection security.
کلمات کلیدی :
سیستم های هوشمند، راه آهن های حمل و نقل، زیرساخت های مهم جاده، امنیت حفاظت.
عنوان فارسی :

بهبود ایمنی حمل و نقل با استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند

عنوان انگلیسی :

Improving Safety of Transportation by Using Intelligent Transport Systems

ژورنال :
Procedia Engineering
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816000345
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.01.031
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 15

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : intelligent systems transportation railways road critical infrastructure protection security.

کلمات کلیدی : سیستم های هوشمند، راه آهن های حمل و نقل، زیرساخت های مهم جاده، امنیت حفاظت.

عنوان فارسی : بهبود ایمنی حمل و نقل با استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند

عنوان انگلیسی : Improving Safety of Transportation by Using Intelligent Transport Systems

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816000345چکیده انگلیسی
As the intelligent railway is the trend of current development, the paper aims to show an overview of some examples of intelligent systems and their functions that could help to protect transportation infrastructure. The paper deals with importance of critical transportation infrastructure and ways to protect it. Intelligent transportation systems are advanced tools to improve and support protection of critical infrastructure elements. The main purpose is to define intelligent transportation systems which could be used to protect elements of critical road and rail transportation infrastructure. Protection of critical transportation infrastructure is very complex issue. It is not difficult to identify a large number of critical infrastructure elements. The question is: “How to protect/ensure them?” A compromise between funding of protection and finding really critical elements is to be found. There are many systems that could be used to make infrastructure and whole transportation safer. A lot of projects are dealing with building new systems, architecture of management system that could help users to manage traffic.

چکیده فارسی
به عنوان راه آهن هوشمند روند توسعه فعلی، مقاله به منظور نشان دادن یک مرور کلی از برخی از نمونه های سیستم های هوشمند و توابع خود را که می تواند به حفاظت از زیرساخت های حمل و نقل کمک کند. این مقاله به اهمیت زیرساخت های مهم حمل و نقل و راه های حفاظت از آن پرداخته است. سیستم های حمل و نقل هوشمند ابزار پیشرفته برای بهبود و حمایت از حفاظت از عناصر زیرساخت حیاتی است. هدف اصلی تعریف سیستم های حمل و نقل هوشمند است که می تواند برای محافظت از عناصر مهم زیرساخت های جاده ای و حمل و نقل ریلی مورد استفاده قرار گیرد. حفاظت از زیرساخت های مهم حمل و نقل بسیار پیچیده است. شناسایی تعداد زیادی از عناصر زیربنایی حیاتی دشوار نیست. سوال این است: "چگونه می توان از آنها محافظت کرد / آنها را تضمین کرد؟" سازشی میان هزینه حفاظت و عناصرحیاتی واقعا باید یافت شود. سیستم های زیادی وجود دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا زیرساخت ها و کل حمل و نقل ایمن تر شود. بسیاری از پروژه ها با ایجاد سیستم های جدید، ساختارسیستم مدیریتی که می تواند به کاربران برای مدیریت ترافیک کمک کند، رسیدگی می کند.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 23,000