بهبود کنترل موجودی قطعات یدکی در یک فروشگاه تعمیر

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
38
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Spare parts inventory control (s, S) policies Case study Assemble-to-order systems
کلمات کلیدی :
سیاست های کنترل موجودی قطعات (S، S)، مطالعه موردی ، سیستم های جمع آوری به درخواست
عنوان فارسی :

بهبود کنترل موجودی قطعات یدکی در یک فروشگاه تعمیر

عنوان انگلیسی :

Improving spare parts inventory control at a repair shop

ژورنال :
Omega
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048315001024
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.omega.2015.05.002
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 38

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Spare parts inventory control (s, S) policies Case study Assemble-to-order systems

کلمات کلیدی : سیاست های کنترل موجودی قطعات (S، S)، مطالعه موردی ، سیستم های جمع آوری به درخواست

عنوان فارسی : بهبود کنترل موجودی قطعات یدکی در یک فروشگاه تعمیر

عنوان انگلیسی : Improving spare parts inventory control at a repair shop

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305048315001024چکیده انگلیسی
We study spare parts inventory control for an aircraft component repair shop. Inspection of a defective component reveals which spare parts are needed to repair it, and in what quantity. Spare part shortages delay repairs, while aircraft operators demand short component repair times. Current spare parts inventory optimization methods cannot guarantee the performance on the component level, which is desired by the operators. To address this shortfall, our model incorporates operator requirements as time-window fill rate requirements for the repair turnaround times for each component type. In alignment with typical repair shop policies, spare parts are allocated on a first come first served basis to repairs, and their inventory is controlled using (s, S) policies. Our solution approach applies column generation in an integer programming formulation. A novel method is developed to solve the related pricing problem. Paired with efficient rounding procedures, the approach solves real-life instances of the problem, consisting of thousands of spare parts and components, in minutes. A case study at a repair shop reveals how data may be obtained in order to implement the approach as an automated method for decision support. We show that the implementation ensures that inventory decisions are aligned with performance targets.

چکیده فارسی
ما کنترل موجودی قطعات یدکی برای تعمیر یک کامیون را بررسی می کنیم. بازرسی یک جزء معیوب نشان می دهد که قطعات یدکی مورد نیاز برای تعمیر آن هست و در چه مقدار . کمبود قطعات تعمیرات ضعف است ، در حالی که اپراتورهای هواپیما نیاز به زمان تعمیر قطعات کامپوننت دارند. روش های بهینه سازی موجودی قطعات یدکی نمی توانند عملکرد در سطح جزء را تضمین کنند، که توسط اپراتورها مورد نظر است. برای مقابله با این کمبود، مدل ما شامل الزامات اپراتور به عنوان نیاز به سرعت زمان پر کردن جاهای خالی برای زمان چرخش تعمیر برای هر جز نوع است. در هماهنگی با سیاست های تعمیرات معمول، قطعات یدکی به ترتیب برای نخستین بار به منظور تعمیر، اختصاص داده می شوند و موجودی آنها با استفاده از سیاست ها (s، S) کنترل می شود. رویکرد راه حل ما ردیف ستون را در یک فرمول برنامه ریزی عدد صحیح استفاده می کند. یک روش جدید برای حل مسئله قیمت گذاری مرتبط به وجود آمده است. این رویکرد با استفاده از روش های گردآوری کارآمد، رویکرد نمونه های واقعی کاری ، این مشکل را که شامل هزاران قطعات و اجزای سازنده است، در چند دقیقه حل می کند.

موضوعات مقاله