انگیزه به اشتراک گذاری اطلاعات در ساختارهای مختلف بازار

Elsevier
سال انتشار :
2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
11
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
44
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Marketing strategy Information sharing Asymmetric information Information distortion Uncertainty modeling Supply chain management
کلمات کلیدی :
استراتژی بازاریابی، به اشتراک گذاری اطلاعات، اطلاعات نامتقارن، تحریف اطلاعات، مدل سازی عدم اطمینان، مدیریت زنجیره تامین
عنوان فارسی :

انگیزه به اشتراک گذاری اطلاعات در ساختارهای مختلف بازار

عنوان انگلیسی :

Incentive information sharing in various market structures

ژورنال :
Decision Support Systems
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923615000573
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.dss.2015.03.003
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 44

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Marketing strategy Information sharing Asymmetric information Information distortion Uncertainty modeling Supply chain management

کلمات کلیدی : استراتژی بازاریابی، به اشتراک گذاری اطلاعات، اطلاعات نامتقارن، تحریف اطلاعات، مدل سازی عدم اطمینان، مدیریت زنجیره تامین

عنوان فارسی : انگیزه به اشتراک گذاری اطلاعات در ساختارهای مختلف بازار

عنوان انگلیسی : Incentive information sharing in various market structures

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923615000573چکیده انگلیسی
Information sharing between firms has been cited as a major means to improve firm performance. This paper develops a conceptual framework that relates information sharing to firm profitability in a duopoly market. The framework allows each firm to have its own private information about uncertain market demand. We utilize a game-theoretical model to examine this framework. Our results reveal that information sharing has no uniform effect on firm performance. Firms behaving in the Bertrand mode benefit from information sharing only under certain conditions. However, firms behaving in the Stackelberg mode always benefit from information sharing. Further, we examine how the value of information sharing is affected by the nature of firm, the product brand, and the degree of product differentiation. Our results show that when two firms have high level of customer satisfaction, offer products with reputable brands, or sell products that are strongly substituted in the market, information sharing becomes significantly important and imperative to both firms. Particularly if two firms behave in a Stackelberg mode, the value of information sharing further increases. Furthermore, we also address the issue of information distortion and propose EDI (Electronic Data Interchange) information system with a nonnegative matrix-factorization technique as an effective and valuable mechanism to eliminate any possible information distortion, so that both firms can share their forecast information truthfully.

چکیده فارسی
به اشتراک گذاری اطلاعات بین شرکت ها به عنوان یک وسیله مهم برای بهبود عملکرد شرکت ذکر شده است. این مقاله یک چارچوب مفهومی را ایجاد می کند که به اشتراک گذاری اطلاعات به سودآوری شرکت در یک بازار دوطرف مربوط می شود. این چارچوب به هر شرکت اجازه می دهد اطلاعات خصوصی خود را در مورد تقاضای بازار نامشخص داشته باشد. ما از یک مدل نظری بازی برای بررسی این چارچوب استفاده می کنیم. نتایج ما نشان می دهد که به اشتراک گذاری اطلاعات تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد. شرکت هایی که در حالت برتریان رفتار می کنند از اطلاعات به دست می آید فقط در شرایط خاصی. با این حال، شرکت هایی که در حالت استاکلبرگ رفتار می کنند همیشه از اشتراک اطلاعات بهره می برند. علاوه بر این، ما بررسی می کنیم که چگونه ارزش اشتراک اطلاعات تحت تاثیر ماهیت شرکت، نام تجاری محصول و درجه تمایز محصول قرار می گیرد. نتایج ما نشان می دهد که زمانی که دو شرکت دارای سطح بالایی از رضایت مشتری هستند، محصولاتی را با مارک های معتبر عرضه می کنند و یا محصولاتی را که در بازار به شدت جایگزین شده اند، به فروش می رسانند، به اشتراک گذاری اطلاعات برای هر دو شرکت ضروری است. به ویژه اگر دو شرکت در یک حالت استاکلبرگ رفتار کنند، ارزش اشتراک اطلاعات بیشتر افزایش می یابد. علاوه بر این، ما همچنین به مسئله اعوجاج اطلاعاتی پرداخته و سیستم اطلاعات EDI (مبادله داده های الکترونیک) را با تکنیک فاکتور ناپذیری ماتریس به عنوان مکانیسم موثر و ارزشمند برای از بین بردن هر گونه تحریف اطلاعات ممکن ارائه می دهیم، به طوری که هر دو شرکت می توانند اطلاعات پیش بینی خود را با اطمینان به اشتراک بگذارند .

موضوعات مقاله