افزایش خطر ماه ها با بارندگی کم و دمای بالا در جنوب شرقی استرالیا در 150 سال گذشته

Elsevier تومان 29,000
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
63
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Compound extremes Hot and dry month Drought Climate variability Climate risks
کلمات کلیدی :
شدت ترکیبات،ماههای گرم و خشک، خشکسالی، تغییرات اقلیمی، خطرات آب و هوایی
عنوان فارسی :

افزایش خطر ماه ها با بارندگی کم و دمای بالا در جنوب شرقی استرالیا در 150 سال گذشته

عنوان انگلیسی :

Increasing risk of months with low rainfall and high temperature in southeast Australia for the past 150 years

ژورنال :
Climate Risk Management
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s2212096316300717
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.crm.2017.04.001
وضعیت ترجمه :
انجام شده و با خرید بسته می توانید فایل ترجمه را دانلود کنید

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 63

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Compound extremes Hot and dry month Drought Climate variability Climate risks

کلمات کلیدی : شدت ترکیبات،ماههای گرم و خشک، خشکسالی، تغییرات اقلیمی، خطرات آب و هوایی

عنوان فارسی : افزایش خطر ماه ها با بارندگی کم و دمای بالا در جنوب شرقی استرالیا در 150 سال گذشته

عنوان انگلیسی : Increasing risk of months with low rainfall and high temperature in southeast Australia for the past 150 years

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s2212096316300717چکیده انگلیسی
Climate variability, climate change and extreme events pose risks that need to be quantified and managed. Dry and hot conditions have notable impacts, and have a strong link to drought risk. Many extreme event analyses focus on one variable at a time. However, compound extremes, involving two or more climate variables, can have a disproportionately large impact. Thus integrated multivariate analyses are necessary to comprehensively assess climate impacts. Here we document 150 years of information about events with low monthly rainfall and high temperature for southeast Australia. The number of hot/dry months per year exhibits decadal variability and increasing trends. Long-term trends are more influenced by temperature than rainfall, consistent with a warming climate. The number of hot and dry consecutive events, defined as three to five consecutive months of compound events, is increasing. Our findings reinforce the need to consider definitions that include multivariate variables such as rainfall and temperature and/or other hydroclimate variables, where possible, when quantifying drought risk. Discussion on how the results could contribute to improvement in climate projection science in Australia or elsewhere is provided.

چکیده فارسی
تغییرات اقلیمی، تغییرات آب و هوایی و حوادث غیرمترقبه خطراتی را ایجاد می کنند که نیاز به اندازه گیری و مدیریت دارد. شرایط خشک و گرم اثرات قابل ملاحظه ای دارد و پیوندی قوی با خطر خشکسالی دارد. بسیاری از رویدادهای شدید در یک زمان بر روی یک متغیر تمرکز می کنند. با این حال،ترکیب بیش از حد، شامل دو یا چند متغیر آب و هوایی می توانند تاثیر بسزایی داشته باشند. بنابراین تجزیه و تحلیل چند متغیره یکپارچه برای بررسی جامع تاثیرات اقلیمی ضروری است. در اینجا ما سند 150 سال اطلاعات در مورد رویدادهایی با بارش باران ماهانه کم و درجه حرارت بالا برای جنوب شرقی استرالیا را داریم . تعداد ماه های گرم / خشک در هر سال، تغییر و تنوع در دهه های مختلف را نشان می دهد. روندهاي بلندمدت تحت تأثير دمايي نسبت به بارندگي قرار دارند، كه مطابق با شرايط آب و هواي گرم است. تعداد حوادث متوالی داغ و خشک، که به ترتیب به سه تا پنج ماه متوالی رویدادهای ترکیبی تعلق دارد، افزایش می یابد. یافته های ما نیاز به در نظر گرفتن تعاریف شامل متغیرهای چند متغیری مانند بارندگی و دما و / یا سایر متغیرهای هیدروکلمیت، در صورت امکان، زمانی که کمبود ریسک خشکسالی را در نظر می گیرند، مورد نیاز است. بحث در مورد چگونگی نتایج کمک به بهبود در علم پیش بینی آب و هوا در استرالیا و یا جاهای دیگر ارائه شده است.

موضوعات مقاله
محتوی بسته : +فایل ورد +فایل pdf مقاله انگلیسی

تومان 29,000