نقشه راه فناوری صنعتی برای حمایت از برنامه ریزی تحقیق و توسعه عمومی

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
13
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
121
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Technology roadmapping Technology forecasting Industrial technology roadmap R&D planning
کلمات کلیدی :
نقشه راه فناوری، پیش بینی فناوری، نقشه راه فناوری صنعتی، برنامه ریزی تحقیق و توسعه
عنوان فارسی :

نقشه راه فناوری صنعتی برای حمایت از برنامه ریزی تحقیق و توسعه عمومی

عنوان انگلیسی :

An industrial technology roadmap for supporting public R&D planning

ژورنال :
Technological Forecasting and Social Change
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004016251600072X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.03.006
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 121

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Technology roadmapping Technology forecasting Industrial technology roadmap R&D planning

کلمات کلیدی : نقشه راه فناوری، پیش بینی فناوری، نقشه راه فناوری صنعتی، برنامه ریزی تحقیق و توسعه

عنوان فارسی : نقشه راه فناوری صنعتی برای حمایت از برنامه ریزی تحقیق و توسعه عمومی

عنوان انگلیسی : An industrial technology roadmap for supporting public R&D planning

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004016251600072Xچکیده انگلیسی
Technology roadmap is one of the useful tools for managing R&D planning as well as identifying the future of technological progress at firms, various levels of government agencies, and other organizations. This study presents an industrial technology roadmapping process for use in public R&D programs, affecting firms' strategic behavior under this umbrella. The primary purpose of this paper is to address evolutionary aspects of industrial technology roadmap for the South Korea case and provide a more advanced framework of public R&D planning.Since 2000, technology roadmapping has been initiated by the government agency in South Korea, and, more recently, this practice has become popularized in small- and medium-sized companies as well. Despite the popularity, practitioners have some difficulties in finding practical guidelines and systematic processes for developing technology roadmaps applicable to R&D planning within an organization. The framework of industrial technology roadmapping developed by the Korea Institute for the Advancement of Technology can be applied or modified to the R&D planning process of similar projects. This roadmapping process deals with a variety of industries with different characteristics, and provides a systematic mechanism to predict future market demands and technology innovations. Finally, this paper shed some lights on the major challenges, potential roadblocks and proposed recommendations in roadmapping process.

چکیده فارسی
نقشه راه فناوری یکی از ابزارهای مفید مدیریت برنامه ریزی تحقیق و توسعه و نیز شناسایی پیشرفت آینده تکنولوژیکی در شرکت ها، سطوح مختلف سازمان های دولتی و سایر سازمان ها است. این مطالعه یک فرآیند نقشه برداری فناوری صنعتی برای استفاده در برنامه های تحقیق و توسعه عمومی است که بر رفتار استراتژیک شرکت ها در این زمینه تاثیر می گذارد. هدف اصلی این مقاله این است که به جنبه های تکاملی نقشه راه فناوری صنعتی برای پرونده کره جنوبی مراجعه و چارچوب پیشرفته تر برنامه ریزی تحقیق و توسعه عمومی را فراهم کند.

موضوعات مقاله