تأثیر رقابت در استراتژی های تامین منابع بین المللی در بخش خدمات

Elsevier
سال انتشار :
2017
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
9
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
112
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Service multinationals International sourcing Competition Inward foreign direct investment
کلمات کلیدی :
خدمات چند ملیتی، تامین منابع بین المللی، رقابت داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی
عنوان فارسی :

تأثیر رقابت در استراتژی های تامین منابع بین المللی در بخش خدمات

عنوان انگلیسی :

The influence of competition on international sourcing strategies in the service sector

ژورنال :
International Business Review
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096959311630107X
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2016.07.005
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 112

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Service multinationals International sourcing Competition Inward foreign direct investment

کلمات کلیدی : خدمات چند ملیتی، تامین منابع بین المللی، رقابت داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی

عنوان فارسی : تأثیر رقابت در استراتژی های تامین منابع بین المللی در بخش خدمات

عنوان انگلیسی : The influence of competition on international sourcing strategies in the service sector

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096959311630107Xچکیده انگلیسی
Rising importance of service industries and international trade in services led to increased competition in the service sector. The aim of this study is to analyze the international sourcing behavior of service firms as a strategic means to contend with competition. Our theoretical predictions suggest that there is a U-shaped relationship between a service firm’s domestic competitive position and its pursuit of international sourcing: the relationship is first negative and at later stages positive. The international sourcing behavior of domestic competitors and inward investments of foreign rivals are expected to positively affect a service firm’s international sourcing magnitude. A large-scale empirical analysis using a panel of 579 German service firms supports our hypotheses.

چکیده فارسی
افزایش اهمیت صنایع خدماتی و تجارت بین الملل خدمات منجر به افزایش رقابت در بخش خدمات شد. هدف این مطالعه، بررسی رفتار اخذ پذیرش بین المللی شرکت های خدماتی به عنوان یک ابزار استراتژیک برای مبارزه با رقابت است. پیش بینی های نظری ما نشان می دهد که یک رابطه U شکل بین یک موقعیت رقابتی داخلی شرکت خدمات و دنبال کردن آن از طریق منابع بین المللی وجود دارد: این رابطه ابتدا منفی است و در مرحله بعد مثبت است. انتظار می رود رفتارهای بین المللی مبادله رقبای داخلی و سرمایه گذاری های داخلی رقبای خارجی بر میزان عرضه بین المللی شرکت خدماتی تاثیر بگذارد. تجزیه و تحلیل تجربی در مقیاس بزرگ با استفاده از پنل 579 شرکت خدمات آلمانی، از فرضیه های ما حمایت می کند.

موضوعات مقاله