تأثیر پیاده سازی CSR در استراتژی کسب و کار: رویکرد تجربی بر اساس تشکیلات اقتصادی کامرون

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
10
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
62
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
CSR Strategy Enterprises
کلمات کلیدی :
استراتژی شرکت های CSR
عنوان فارسی :

تأثیر پیاده سازی CSR در استراتژی کسب و کار: رویکرد تجربی بر اساس تشکیلات اقتصادی کامرون

عنوان انگلیسی :

The influence of the implementation of CSR on business strategy: An empirical approach based on Cameroonian enterprises

ژورنال :
Arab Economic and Business Journal
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214462516300135
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.aebj.2016.04.001
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 62

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : CSR Strategy Enterprises

کلمات کلیدی : استراتژی شرکت های CSR

عنوان فارسی : تأثیر پیاده سازی CSR در استراتژی کسب و کار: رویکرد تجربی بر اساس تشکیلات اقتصادی کامرون

عنوان انگلیسی : The influence of the implementation of CSR on business strategy: An empirical approach based on Cameroonian enterprises

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214462516300135چکیده انگلیسی
In Cameroon, the debate on CSR is now ubiquitous in the speeches of those from the business community as well as the public authorities, rather than by the academic researchers. This article focuses on a study conducted on the Cameroonian enterprises analyzing the influence of the implementation of CSR in business strategy. We will adopt in this study a hypothetical-deductive approach and the questionnaire is the data collection tool. We will conduct our investigation among companies in Cameroon. A representative sample of 126 companies, whose employees were briefed a questionnaire regarding the policies of their companies, was used to study CSR and its strategy. The results of the study show that the implementation of a CSR approach influenced, positively and significantly, innovation, reputation and differentiation of the enterprise.

چکیده فارسی
در کامرون , بحث درباره CSR در حال حاضر در سخنرانی‌های افراد جامعه تجاری و همچنین مقامات عمومی است,به جای اینکه توسط پژوهشگران دانشگاهی انجام شود . این مقاله یک مطالعه بر روی شرکت های کامرون که تاثیر اجرای CSR در استراتژی کسب و کار را بررسی می کنند، تمرکز دارد. ما در این مطالعه یک رویکرد فرض-قیاسی اتخاذ می کنیم و پرسشنامه ابزار جمع آوری داده ها است. ما تحقیقات خود را در میان شرکت های کامرون انجام خواهیم داد. یک نمونه از 126 شرکت که کارکنان آنها یک پرسشنامه در رابطه با سیاست های شرکت هایشان ارائه داده اند، برای مطالعه CSR و استراتژی آن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که پیاده سازی یک رویکرد CSR تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری، شهرت و تمایز سازمانی داشته است.

موضوعات مقاله