تاثیر محیط های نوآوری در نتایج تحقیق و توسعه

Elsevier
سال انتشار :
2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی :
12
نشریه :
الزویر
تعداد رفرنس ها :
54
نوع مقاله :
مقاله ISI
کراس مارک :
Crossmark
keywords :
Incubators Science and technology parks Innovation Resources
کلمات کلیدی :
انکوباتورها ، پارک علم و فناوری، نوآوری، منابع
عنوان فارسی :

تاثیر محیط های نوآوری در نتایج تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی :

The influence of innovation environments in R&D results

ژورنال :
Revista de Administração
لینک مقاله :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080210716301765
آدرس DOI :
https://doi.org/10.1016/j.rausp.2016.07.004
وضعیت ترجمه :
انجام نشده.

سال انتشار : 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11

نشریه : الزویر

تعداد رفرنس ها : 54

نوع مقاله : مقاله ISI

کلمات کلیدی انگلیسی : Incubators Science and technology parks Innovation Resources

کلمات کلیدی : انکوباتورها ، پارک علم و فناوری، نوآوری، منابع

عنوان فارسی : تاثیر محیط های نوآوری در نتایج تحقیق و توسعه

عنوان انگلیسی : The influence of innovation environments in R&D results

لینک مقاله : http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0080210716301765چکیده انگلیسی
In Brazil, as well as worldwide, incubators and science and technology parks (ISTPs) are continually used to foster regional development. However, the incongruence between the growing number of ISTPs and the inconclusiveness of their results raised preoccupations regarding their effectiveness and doubts on how they promote innovation. In spite of the growing possibility and need for quantitative research, few studies have adopted this methodological perspective. The objective of this study is to analyze the influence of resources promoted by ISTPs on the results of their tenant's R&D projects. A quantitative cross-sectional design was used in this study. A higher specificity in the observation and analysis of ISTPs contributed to the advance of literature, so that a taxonomy of resources promoted by ISTPs was proposed and the key resources associated to R&D results could be identified.

چکیده فارسی
در برزیل و همچنین در سراسر جهان، انکوباتورها و پارک های علمی و فن آوری (ISTP) به طور مداوم برای توسعه منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، ناسازگاری بین تعداد روزافزون ISTP ها و عدم اطمینان نتایج آنها موجب نگرانی در مورد اثربخشی آنها و شک و تردید در مورد چگونگی ارتقای نوآوری آنها شد. به رغم امکان رشد و نیاز به تحقیق کمی، مطالعات اندکی این دیدگاه روش شناختی را پذیرفته اند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر منابع مورد حمایت ISTPs بر نتایج پروژه های تحقیق و توسعه است. در این مطالعه از یک طرح مقدماتی کمی استفاده شده است. خصوصیات بالاتری در نظارت و تجزیه و تحلیل ISTP ها به پیشرفت مطالعه کمک کرده است، به طوری که طبقه بندی منابع مورد حمایت ISTP پیشنهاد شد و منابع کلیدی مرتبط با نتایج تحقیق و توسعه قابل شناسایی بود.

موضوعات مقاله